Dział Żywienia i Dietetyki

Telefon: (013) 465 62 97 – Kierownik Działu – mgr Małgorzata Bisaga
Telefon: (013) 465 62 98 – Magazyn
Telefon: (013) 465 62 99 – Kuchnia
Adres e-mail: kuchnia@zozsanok.pl

Działem Żywienia i Dietetyki kieruje Kierownik podległy Naczelnej Pielęgniarce.

1. Podstawowe zadania Działu to:
1) Organizowanie systemu dostaw posiłków dla pacjentów i uprawnionych pracowników SPZOZ z zachowaniem wszelkich wymagań sanitarnych związanych z dostawą posiłków,
2) Opracowywanie wariantowych jadłospisów dla pacjentów i uprawnionych pracowników z uwzględnieniem zalecanych diet, oraz wartości energetycznych i odżywczych,
3) Opracowanie i obliczanie diet indywidualnych,
4) Opracowywanie i kontrolowanie limitów finansowych żywienia ze szczególnym uwzględnieniem wartości odżywczych dostarczanych w posiłkach artykułów żywnościowych,
5) Organizowanie i nadzorowanie pracy Kuchni Szpitalnej i kuchenek oddziałowych,
6) Prowadzenie ewidencji pracowników uprawnionych do korzystania z posiłków,
7) Opracowanie zasad i dokumentowanie dostaw posiłków z uwzględnieniem zgodności liczby chorych i uprawnionych pracowników z faktycznymi dostawami oraz bieżące kontrolowanie przestrzegania tych zasad,
8) Kontrolowanie jakości, ilości, wartości energetycznych i żywieniowych oraz przestrzegania dostaw posiłków dla chorych i uprawnionych pracowników,
9) Stosowanie profilaktyki i prowadzenie edukacji żywieniowej wśród pacjentów i pracowników zespołu oraz udzielanie porad dietetycznych itp.
10) Ewidencja i rozliczanie dostaw, sprawdzanie pod względem merytorycznym rachunków za dostawy artykułów żywnościowych.