Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 174 i 013 46 56 274

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi jest jednostką organizacyjną zakładu leczniczego „Szpital SPZOZ
w Sanoku”.

1. Pracą Pracowni kieruje Kierownik.
2. Pracownia świadczy usługi pacjentom szpitala przez całą dobę.
3. Do zadań Pracowni należy w szczególności:
a) Badanie krwi i jej składników zgodnie z zasadami określonymi w medycznych zasadach pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązującymi w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi.
b) Określanie grup krwi ABO i Rh,
c) Przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych,
d) Próba zgodności krwi,
e) Badanie w kierunku konfliktu serologicznego,
f) Badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D,
g) Inne badanie uzgodnione z RCKiK,
h) Składanie zamówień na krew i jej składniki,
i) Odbiór krwi i jej składników,
j) Przechowywanie krwi i jej składników,
k) Wydawanie krwi i jej składników,
l) Prowadzenie sprawozdawczości zużycia krwi i jej składników,
m) Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.