Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 170 (pracownia RTG ul. 800-lecia 26)
Telefon: 013 46 56 172 (pracownia USG)
Telefon: 013 46 56 335 (pracownia Radiologii Zabiegowej)
Telefon: 013 46 56 260 (pracownia TK – rejestracja)
Telefon: 013 46 56 261 (pracownia TK – gabinet lekarski)
Telefon: 789 386 240 ( Pracownia Mammografii )

Starszy Asystent lek. Igor Wójciak – Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej
Młodszy Asystent lek. Piotr Mikołajewski – w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej
Młodszy Asystent lek. Anna Stach – w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej jest jednostką organizacyjną zakładu leczniczego „Szpital SPZOZ w Sanoku”.
1. Pracą Zakładu kieruje Kierownik.
2. Nadzór nad pracą techników elektroradiologii jest sprawowany przez Kierownika Zespołu Techników.
3. W strukturze Zakładu funkcjonują komórki organizacyjne określone w § 7 Regulaminu.
4. Komórki organizacyjne:
a) Pracownia USG,
b) Pracownia Mammografii,
c) Pracownia Rtg
c) Pracownia TK,
d) Pracownia Radiologii zabiegowa
Wykonują badania w godzinach od 7.30 – 15.05 oraz w ramach dyżuru – TK
5. Do zadań Zakładu Diagnostyki Obrazowej należy w szczególności:
a) Wykonywanie badań diagnostycznych: radiograficznych, ultrasonograficznych, mammograficznych, Tomografii Komputerowej (TK) oraz leczniczych w ramach radiologii zabiegowej na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, podmiotów zewnętrznych na
podstawie stosownych umów, a także dla pacjentów na podstawie skierowania lub bez skierowania w oparciu o cennik szpitala z wyłączeniem badania TK i mammografii,
b) wykonywanie badań odpłatnych wg ustalonego cennika,
c) prowadzenie dokumentacji badań oraz ich archiwizacja,
d) prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy oraz szkoleń wewnętrznych dla lekarzy, techników elektroradiologii.
6. Współdziałanie z innymi komórkami:
1) Zakład Diagnostyki Obrazowej współpracuje z:
a) Oddziałami Zakładu,
b) Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym z Izbą Przyjęć,
c) Poradniami Specjalistycznymi,
d) Zakładami (Pracowniami) Diagnostycznymi,
e) Apteką,
f) wszystkimi działami wspomagającymi i zapewniającymi prawidłową działalność Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Zakład Diagnostyki Obrazowej posiada 4 miejsca specjalizacyjne (akredytowane).