Pracownia Neurofizjologii

Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 131

Pracowni Neurofizjologii jest komórką organizacyjną zakładu leczniczego „Szpital SPZOZ w Sanoku”.

1. Pracownia podlega pod Oddział Neurologiczny
2. Do zadań pracowni należy w szczególności:
1) Diagnostyka chorób nerwowo-mięśniowych.
2) Wykonywanie badań przewodnictwa nerwowego (ENG), przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, badania jakościowe i ilościowe mięśni (EMG).
3) Wykonywanie badań dla chorych posiadających skierowanie z poradni.
4) Wykonywanie badań dla chorych hospitalizowanych w szpitalu.
5) Prowadzenie dokumentacji pracowni.