Pracownia EEG

Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 131

Pracownia EEG jest komórką organizacyjną zakładu leczniczego „Szpital SPZOZ w Sanoku”.

1. Pracownia podlega pod Oddział Neurologiczny.
2. W pracowni EEG wykonywane są badania czynności mózgu, przy pomocy aparatu encefalograficznego.
3. Pracownia EEG wykonuje badania ambulatoryjnie oraz zlecone przez poszczególne oddziały Szpitala.
4. Do głównych zadań pracowni należy w szczególności:
1) Wykonywanie badania EEG ułatwiające rozróżnianie schorzeń czynnościowych i organicznych mózgu,
2) Analizę zapisu fal mózgowych pozwalające na wykrycie i zidentyfikowanie niektórych zaburzeń w pracy mózgu,
3) Prowadzenie dokumentacji pracowni.