Pracownia Audiometrii

Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 391

Pracownia Audiometrii jest komórką organizacyjną zakładu leczniczego „Szpital SPZOZ w Sanoku” i podlega pod Oddział Otolaryngologiczny

1. Do zadań pracowni należy w szczególności:
a) wykonywanie badania audiometrycznego celem oceny progu słyszenia, pozwalającym określić rodzaj oraz stopień upośledzenia zmysłu słuchu.
b) wykonywanie videonystagmografii (VNG) – badanie błędnika diagnozujące zawroty głowy,
c) wykonywanie badania tympanometrii – badanie wykonywane w przypadku podejrzenia różnych rodzajów niedosłuchu oraz niedowładu nerwu twarzowego.
2. Przyjmowanie zleceń na badanie, ustalanie kolejności i wykonywanie badań.
3. Wykonywanie badań dla chorych hospitalizowanych w szpitalu.
4. Prowadzenie dokumentacji pracowni zgodnie z procedurą.