Pracownia Bronchoskopii

Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 240

Pracownia podlega pod Oddział Pulmonologiczny

Do zadań pracowni należy w szczególności :

1. Planowanie badań, ustalanie ich kolejności na podstawie przyjmowanych skierowań / zleceń na badania
2. Wykonywanie badań dla chorych hospitalizowanych w szpitalu.
3. W ramach pracowni bronchoskopii wykonuje się następujące badania:
a) bronchoskopia terapeutyczna,
b) bronchofiberoskopia diagnostyczna z pobraniem wymazu szczoteczkowego wycinka z oskrzela, z wykonaniem: płukania pęcherzykowo-oskrzelowego (BAL), oraz badania cyto-i histopatologicznego,
c) usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych
d) tamowanie krwotoków w obrębie dróg oddechowych
4. Prowadzenie dokumentacji pracowni zgodnie z procedurą