Program edukacji zdrowotnej dla pacjenta

PROGRAMY EDUKACJI ZDROWOTNEJ PACJENTÓW

Lp. Temat Adresat szkolenia Osoba realizująca Rodzaj szkolenia Miejsce realizacji programu Materiały edukacyjne
1 Program edukacyjny dla pacjentów z cukrzycą typ 1 leczonych za pomocą intensywnej insulinoterapii- pomiar glikemii Pacjenci oddziału, rodziny chorych/opiekunowie Pielęgniarki oddziału Edukacja indywidualna Oddział Wewnętrzny Do wglądu w oddziale, zalecenia wydawane przy wypisie
2 Program edukacyjny  profilaktyka ryzyka upadków pacjenci oddziału, rodziny, opiekunowie Pielęgniarki oddziału Edukacja indywidualna Oddział Wewnętrzny Do wglądu w oddziale , zalecenia wydawane przy wypisie
3 Program edukacyjny dla pacjentów i ich rodzin – profilaktyka odleżyn Pacjenci oddziału, rodziny chorych/opiekunowie Pielęgniarki oddziału Edukacja indywidualna Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym Do wglądu w oddziale, zalecenia wydawane przy wypisie
4 Program edukacyjny dla pacjentów po udarze mózgu Pacjenci oddziału, rodziny chorych/opiekunowie pielęgniarki oddziału Edukacja Indywidualna Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Do wglądu w oddziale, zalecenia wydawane przy wypisie
5 Opieka  nad chorym wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych Pacjenci oddziału Pielęgniarki oddziału Edukacja indywidualna Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Do wglądu w oddziale
6 Program edukacyjny dla pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, stosowanie leków wziewnych Pacjenci oddziału, rodziny chorych/opiekunowie Pielęgniarki oddziału Edukacja indywidualna Oddział Pulmonologiczny Do wglądu w oddziale, zalecenia wydawane przy wypisie
7 Program edukacyjny dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym Pacjenci oddziału, rodziny, opiekunowie Pielęgniarki oddziału Edukacja indywidualna Oddział Kardiologiczny Do wglądu w oddziale, zalecenia/broszury edukacyjne  wydawane przy wypisie
8 Program edukacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego Rodzice/opiekunowie chorych dzieci Pielęgniarki oddziału Edukacja indywidualna Oddział Dziecięcy Do wglądu w oddziale, zalecenia wydawane przy wypisie
9 Program edukacyjny dla pacjentów zakwalifikowanych do endoprotezoplastyki stawu biodrowego Pacjenci oddziału, rodziny chorych/opiekunowie Pielęgniarki oddziału Edukacja indywidualna Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Do wglądu w oddziale, zalecenia wydawane przy wypisie
10 Profilaktyka nowotworów wątroby pacjenci oddziału, rodziny chorych/opiekunowie Pielęgniarki oddziału Edukacja indywidualna Oddział Obserwacyjno – Zakaźny Do wglądu w oddziale, zalecenia wydawane przy wypisie
11

 

Program edukacyjny dla pacjentów po operacji trzeciego migdałka i migdałków podniebiennych Pacjenci oddziału i rodzice/opiekunowie operowanych dzieci Pielęgniarki oddziału Edukacja indywidualna Oddział Otolaryngologiczny Do wglądu w oddziale, zalecenia wydawane przy wypisie
12 Program edukacyjny dla pacjentów z zaburzeniami krążenia mózgowego i obwodowego Pacjenci oddziału, rodziny chorych/opiekunowie Pielęgniarki oddziału Edukacja indywidualna Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym Do wglądu w oddziale
Pielęgnacja dostępów naczyniowych do dializ
13 Bezpieczna farmakoterapia Pacjenci oddziału i opiekunowie Pielęgniarki oddziału Edukacja indywidualna Wszystkie oddziały szpitala Do wglądu w oddziale, zalecenia wydawane przy wypisie