Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Lokalizacja
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok

Telefony
Kierownik oddziału – 13 46 56 340
Pokój Lekarski – 13 46 56 130
Pielęgniarka Oddziałowa – 13 46 56 338
Dyżurka pielęgniarek – 13 46 56 336
Oddział, pielęgniarki, pacjenci – 13 46 56 230
Sala udarowa – 13 46 56 231
Pracownia EEG – 13 46 56 131
Fizykoterapia – 13 46 56 233
Sekretariat / FAX – 13 46 56 339

Telefon udarowy: 511 000 725
Adres e-mail: neurologia@zozsanok.pl

Kierownik oddziału: lek. Adam Siembab – specjalista neurolog
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Jolanta Rzeszutek – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Starszy asystent: lek. Karolina Bochniarz – specjalista neurolog
Starszy asystent: lek. Agata Ściborowicz – specjalista neurolog
Starszy asystent: lek. Małgorzata Wroceńska-Sarakun – specjalista neurolog
Starszy asystent: lek. Anna Korfanty-Michniowska – specjalista neurolog
Starszy asystent: lek. Magdalena Słyś-Zawada – specjalista neurolog
lek. Valentyna Vilchynska

mgr Renata Sander – fizjoterapeuta
mgr Barbara Rymarowicz-Kusiak – fizjoterapeuta
mgr Grzegorz Chudzik – fizjoterapeuta
Justyna Wrótniak – fizjoterapeuta
Alicja Michna – technik fizjoterapii
mgr Joanna Paraniak-Chojnacka – logopeda
mgr Katherine Spas – psycholog kliniczny
Krzysztof Romańczuk – technik elektroradiologii

Oddział posiada 3 miejsca specjalizacyjne (akredytowane).

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Oddział w swoich strukturach posiada 32 łóżka w tym 23 na salach ogólnych i 9 na sali intensywnego nadzoru neurologicznego. Pododdział Udarowy wyposażony jest w kompleksowe stanowiska do leczenia pacjentów z różnymi formami udarów mózgu. Dysponujemy również niezbędnym sprzętem medycznym (kardiomonitory, respiratory, pompy infuzyjne, pompa wolumetryczna, defibrylator, aparat EKG, EEG-holter, RR-holter, USG-dopplera, EEG, potencjały wywołane).

Oddział świadczy pełny zakres hospitalizacji obejmujący wszystkie choroby neurologiczne:
– choroby naczyniowe układu nerwowego (udary niedokrwienne mózgu, krwotoki śródmózgowe, krwotoki podpajęczynówkowe, udary żylne, TIA)
– padaczka
– stwardnienie rozsiane
– choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego (np. choroba Parkinsona, zespoły otępienne, choroba Huntingtona, choroba Wilsona)
– choroby mięśni
– bóle głowy i twarzy
– zawroty głowy
– bóle kręgosłupa (rwa kulszowa)
– choroby nowotworowe układu nerwowego (guzy mózgu)
– neuropatie obwodowe
– choroba neuronu ruchowego
– niektóre zatrucia i zaburzenia metaboliczne upośledzające funkcje mózgu

Leczenie udarów niedokrwiennych mózgu
Od 2014 roku na oddziale prowadzone jest dożylne leczenie trombolityczne u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Ponieważ lek można podać do 4,5 godzin od początku choroby, do leczenia kwalifikują się chorzy, u których znana jest godzina wystąpienia pierwszych objawów udaru i u których przed upływem tego czasu zostaną wykonane badania diagnostyczne tj. badanie tomograficzne głowy i badania laboratoryjne.
Leczenie chorych z udarem mózgu – oprócz terapii farmakologicznej – obejmuje również wczesną rehabilitację ruchową i logopedyczną, a także wsparcie psychologa.
We współpracy z zespołem lekarzy chirurgów naczyniowych i radiologów z Pracowni Radiologii Zabiegowej, prowadzona jest diagnostyka i leczenie zwężonych miażdżycowo tętnic szyjnych (stentowanie).
Uzupełnieniem oddziału jest Poradnia Neurologiczna przy ul. Lipińskiego 10 w Sanoku, gdzie lekarze neurolodzy kontynuują leczenie pacjentów z oddziału, a także prowadzą i konsultują ambulatoryjnie pacjentów (rejestracja – telefon: 13 46 56 396).