Oddział Dziecięcy

Lokalizacja
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok

Telefony
Kierownik – 13 46 56 235
Pokój Lekarski – 13 46 56 135
Pielęgniarka oddziałowa – 13 46 56 316
Dyżurka pielęgniarek – 13 46 56 236
Sekretariat – 13 46 56 106

Adres e-mail: pediatryczny@zozsanok.pl

Kierownik oddziału: lek. Przemysław Galej – specjalista pediatrii
Z-ca kierownika: lek. Agnieszka Latoś-Kondyjowskalek – specjalista pediatrii
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Monika Obuch – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Starszy Asystent: lek. Władysław Galej – pediatra, specjalista chorób płuc
Starszy Asystent lek. Anna Frączek-Szczepkowska – specjalista pediatrii, specjalista neurologii dziecięcej
Starszy asystent: lek. Agnieszka Kowalik-Gałuszka – specjalista neurologii dziecięcej
Starszy Asystent lek. Patrycja Florek – specjalista pediatrii
Starszy Asystent lek. Tomasz Cieślik- specjalista pediatrii
Młodszy Asystent lek. Joanna Kalinowska – specjalista pediatrii
Młodszy Asystent lek. Sylwia Żak – rezydent w trakcie specjalizacji z pediatrii

Oddział Pediatryczny posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z zakresu pediatrii.
Oddział posiada 6 miejsc specjalizacyjnych (akredytowanych).
Oddział w swoich strukturach posiada 30 łóżek w tym 1 łóżko intensywnej opieki.

Działalność Oddziału:
Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem:
– ostrych chorób układu oddechowego
– chorób układu nerwowego
– chorób układu krążenia
– chorób układu moczowego
– chorób układu pokarmowego w tym możliwość wykonania badań w kierunku celiakii
– zatruć przypadkowych i celowych
– innych ostrych stanów chorobowych wymagających diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych
Oddział ma dostęp do całodobowej diagnostyki laboratoryjnej funkcjonującej w naszym szpitalu, a także do badań RTG, USG, tomografii komputerowej (TK) , rezonansu magnetycznego (MRI), EEG, EKG, ECHO serca, Holter EKG, Holter ABPM.

Oddział posiada własną Pracownię Ultrasonografii Pediatrycznej umożliwiającą wykonanie badań w trybie pilnym jak i planowym.

W razie potrzeby dzieci w Oddziale konsultowane są przez lekarzy specjalistów z następujących dziedzin:
– neurologa dziecięcego
– pulmonologa dziecięcego
– okulistę
– laryngologa
– ortopedę