Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok

Telefony
Kierownik, Pokój Lekarski – 13 46 56 150
Dyżurka pielęgniarek – 13 46 56 250

Adres e-mail: oit@zozsanok.pl

Kierownik oddziału: lek. Wiesław Zbigniew Gucwa – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Zastępca kierownika: lek. Andrzej Czujko – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Barbara Bindas – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego i pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Starszy asystent: lek. Mariusz Kmiotek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Starszy asystent: lek. Małgorzata Duślak – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Starszy asystent: lek. Łukasz Suwała – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Asystent: lek. Anna Janik – anestezjolog
Asystent: lek. Paweł Boczar – anestezjolog

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU W ZAKRESIE INTENSYWNEJ TERAPII

Wyposażenie Oddziału w nowoczesną aparaturę medyczną pozwala na leczenie chorych będących w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Wszystkie stanowiska wyposażone są w nowoczesne respiratory, które umożliwiają leczenie niewydolności oddechowej oraz urządzenia monitorujące pracę układu krążenia.
Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów w stanach ciężkich niewydolności narządowych, szczególnie przebiegających z niewydolnością oddechową, krążeniową i uszkodzeniem centralnego układu nerwowego.

Do chorób będących przyczyną powyższych zaburzeń należą:
– zaostrzenia przewlekłych chorób prowadzących do niewydolności oddechowej i krążeniowej
– ciężkie infekcje prowadzące do sepsy i wstrząsu septycznego
– ciężkie urazy wielonarządowe (zwłaszcza urazy klatki piersiowej i głowy)
– stany po nagłym zatrzymaniu krążenia i resuscytacji
– następstwa zatruć
– następstwa nadużywania alkoholu
– następstwa krwotoków
– udary mózgu
– stany po rozległych zabiegach operacyjnych lub po operacjach pacjentów ze znacznymi obciążeniami zdrowotnymi.

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII

1. Konsultowanie chorych do planowych i nagłych operacji,
2. Przeprowadzenie znieczuleń ogólnych i przewodowych (blokady centralne i obwodowe) do zabiegów z zakresu: chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, urologii, ginekologii i położnictwa, laryngologii , ortopedii i traumatologii, kardiologii, gastroenterologii
3. Konsultacja i pomoc w leczeniu p/bólowym pacjentów w oddziałach szpitalnych
4. Zakładanie centralnych dostępów naczyniowych w tym dializacyjnych dla pacjentów szpitala
5. Konsultacja anestezjologiczna w oddziałach szpitalnych
6. Współudział w  reanimacji na terenie całego szpitala