Archiwum zamówienia publiczne – 2022

Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i telefonicznych – powtórka

znak: SPZOZ/TP/29/2022

data: 29.12.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2 – pakiet nr 1
Załącznik nr 2 – pakiet nr 2
Załącznik nr 2 – pakiety nr 3 i 4
Sprostowanie – wersja dostępna cyfrowo
Sprostowanie
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert dot. cz. I pak 3 i 4 – wersja dostępna cyfrowo
Zawiadomienie o wyborze ofert dot. cz. I pak 3 i 4
Zawiadomienie o wyborze ofert dot. cz. II pak 1 i 2 – wersja dostępna cyfrowo
Zawiadomienie o wyborze ofert dot. cz. II pak 1 i 2


Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku cz.III

znak: SPZOZ/TP/28/2022

data: 13.12.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze ofert
Informacja o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/27/2022

data: 08.12.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych do terapii WZW oraz heparyn dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/13/2022

data: 02.12.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Poprawiona specyfikacja warunków zamówienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – wersja dostępna cyfrowo
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert pakiety 3, 4, 5
Zawiadomienie o wyborze ofert pakiety 3, 4, 5 (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i telefonicznych dla SPZOZ w Sanoku – powtórka

znak: SPZOZ/TP/25/2022

data: 25.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 – pakiet 1 (materiały biurowe)
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/12/2022

data: 25.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Specyfikacja warunków zamówienia po zmianach
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert pakiety 21, 23, 24, 25
Zawiadomienie o wyborze ofert pakiety 21, 23, 24, 25 (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa paliw różnych do samochodów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/26/2022

data: 23.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze ofert
Informacja o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/24/2022

data: 16.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (wersja dostępna cyfrowo)
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Poprawiona specyfikacja warunkó zamówienia
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup i wdrożenie systemów dla poprawy cyberbezpieczeństwa dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/23/2022

data: 09.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy i gwarancyjny
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – wersja dostępna cyfrowo
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/11/2022

data: 07.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – wersja dostępna cyfrowo
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa odczynników dla SPZOZ w Sanoku – cz. IV

znak: SPZOZ/TP/22/2022

data: 03.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Poprawiona specyfikacja warunków zamówienia
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – wersja dostępna cyfrowo
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanok – powtórka

znak: SPZOZ/TP/21/2022

data: 27.10.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa paliw różnych do samochodów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/20/2022

data: 21.10.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zakup i wdrożenie systemów dla poprawy cyberbezpieczeństwa dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/19/2022

data: 12.10.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz cenowy i gwarancyjny
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa nici chirurgicznych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/18/2022

data: 07.10.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja warunków zamówienia – po zmianach
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/10/2022

data: 19.09.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załącznik nr 2 – pakiety 1-45
Załącznik nr 2 – pakiety 46-49
Sprostowanie
Poprawiony załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2 – wersja dostępna cyfrowo
Zmiana terminu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmieniona specyfikacja warunków zamówienia
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. pakietu 46
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. pakietu 46 – wersja dostępna cyfrowo
Zawiadomienie o wyborze oferty – dotyczy pakietu 49
Zawiadomienie o wyborze oferty – dotyczy pakietu 49 – wersja dostępna cyfrowo
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert wersja dostępna cyfrowo


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów dla SPZOZ w Sanoku – cz. III

znak: SPZOZ/TP/17/2022

data: 26.08.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanoku – powtórka

znak: SPZOZ/TP/16/2022

data: 23.08.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania
Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/09/2022

data: 16.08.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz cenowy i gwarancyjny
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
projekt umowy dla pakietu/zadania nr 1
projekt umowy dla pakietu/zadania nr 2
projekt umowy dla pakietu/zadania nr 3
projekt umowy dla pakietu/zadania nr 4
projekt umowy dla pakietu/zadania nr 5
projekt umowy dla pakietu/zadania nr 6
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Poprawiona specyfikacja warunków zamówienia
Poprawiony załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
Poprawiony załącznik nr 2 – formularz cenowy i gwarancyjny
Sprostowanie
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację postępowania
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację postępowania (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/08/2022

data: 05.08.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Odpowiedzi na pytania wykonawców
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację postępowania
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację postępowania (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert – pakiet 38
Zawiadomienie o wyborze ofert – pakiet 38 (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert – pakiet 14
Zawiadomienie o wyborze ofert – pakiet 14 (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa materiałów biurowych, komputerowych, środków piorąco–dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku – powtórka

znak: SPZOZ/TP/15/2022

data: 19.07.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2 – pakiety 1 i 2
Załącznik nr 2 – pakiety 3 i 4
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanok – powtórka

znak: SPZOZ/TP/14/2022

data: 22.06.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
SprostowanieZałącznik nr 2
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dotyczy pakietu 2,3,4


Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID 19 w Województwie Podkarpackim cz. II

znak: SPZOZ/PN/07/2022

data: 20.06.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia (nieaktualna)
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załącznik nr 2 – Pakiet 1
Załącznik nr 2 – Pakiet 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Specyfikacja warunków zamówienia – po zmianach
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Specyfikacja warunków zamówienia – po zmianach
Załącznik nr 2
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/06/2022

data: 10.06.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SPZOZ w Sanoku cz. II

znak: SPZOZ/TP/13/2022

data: 03.06.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/05/2022

data: 27.05.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2 – wersja dostępna cyfrowo
Sprostowanie do wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 29.06.2022 r.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ w Sanoku (cz.2)

znak: SPZOZ/TP/11/2022

data: 18.05.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa mat. biurowych, komputerowych, tonerów do drukarek, akcesoriów do sprzątania, środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco–dezynf. i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/12/2022

data: 16.05.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2 (pakiety: 1, 5, 6, 7, 8, 9)
Załącznik nr 2 (pakiety: 2, 3, 4)
Informacja
Załącznik nr 2 (pakiety: 1, 5, 6, 7, 8, 9) – poprawiony
Sprostowanie
Sprostowanie (wersja dostępna cyfrowo)
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. II


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku łączniki zespolenia kostne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2022

data: 22.04.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Jednolity europejski dokument zamówienia
Specyfikacja warunków zamówienia – po zmianach
Jednolity europejski dokument zamówienia – po zmianach
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania wykonawców
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco- dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/10/2022

data: 12.04.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych, żywienie pozajelitowe oraz do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/TP/09/2022

data: 25.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)


Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/03/2022

data: 22.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Świadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacyjnym oraz zakup licencji wraz z wdrożeniem dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/06/2022

data: 17.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Formularz cenowy
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert – wersja dostępna cyfrowo


Dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco-dezynfekcyjnych

znak: SPZOZ/TP/08/2022

data: 11.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Formularz cenowy
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku (cz.1)

znak: SPZOZ/TP/07/2022

data: 8.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sprostowanie
Sprostowanie – wersja dostępna cyfrowo
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanok (cz.1)

znak: SPZOZ/TP/04/2022

data: 4.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik 2
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert/unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o wyborze ofert/unieważnieniu postępowania – wersja dostępna cyfrowo


Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim

znak: SPZOZ/PN/03/2022

data: 11.02.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Formularz cenowy
Załącznik nr 2
Jednolity europejski dokument zamówienia
Informacja
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – część II
Informacja o kwocie przeznaczoną na realizację zamówienia
Informacja o kwocie przeznaczoną na realizację zamówienia – wersja dostępna cyfrowo
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla SPZOZ w Sanoku cz.II

znak: SPZOZ/TP/05/2022

data: 09.02.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych, żywienie pozajelitowe oraz do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/TP/02/2022

data: 02.02.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców – wersja dostępna cyfrowo
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (wersja dostępna cyfrowo)
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku łączniki zespolenia kostne oraz sprzęt laboratoryjny dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/02/2022

data: 01.02.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Specyfikacja warunków zamówienia – poprawiona
Specyfikacja warunków zamówienia – poprawiona v2
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia – wersja dostępna cyfrowo
Informacja o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – po poprawie omyłek
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)


Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2022

data: 28.01.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Specyfikacja warunków zamówienia – poprawiona
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatówa

znak: SPZOZ/TP/01/2022

data: 18.01.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Załącznik nr 2
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia
Informacja z otwarcia (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert