Archiwum zamówienia publiczne – lata 2015-2021

Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/52/2020

data: 31.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/51/2020

data: 28.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki – poprawiona
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Informacja z otwarcia ofert


Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów

znak: SPZOZ/PN/49/2020

data: 28.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Jednolity europejski dokument zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku

znak: SPZOZ/PN/48/2020

data: 28.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Jednolity europejski dokument zamówienia
Informacja
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – po zmianach
Załącznik nr 2 dot. pakietów 1-7,9,10,12-16 – po zmianach
Załącznik nr 2 dot. pakietów 8-11 – po zmianach
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. I
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. I (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. II
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. II (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa produktów leczniczych – leki różne – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/50/2020

data: 23.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Analityki Medycznej

znak: SPZOZ/PN/46/2020

data: 22.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Jednolity europejski dokument zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Prawidłowy formularz cenowy
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. I
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. I (wersja dostępna cyfrowo)
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. II
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. II (wersja dostępna cyfrowo)


Roboty budowlane -adaptacja pomieszczeń pracowni RTG SPZOZ w Sanoku w przedmiocie zadania: „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”

znak: SPZOZ/PN/47/2020

data: 21.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – leki różne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/45/2020

data: 21.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Jednolity europejski dokument zamówienia
Załącznik nr 2 – Pakiet 1
Sprostowanie – Pakiet 1
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców 2
Załącznik nr 2 – poprawiony
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. II
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. II (wersja dostępna cyfrowo)


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku – powtórka

znak: SPZOZ/PN/44/2020

data: 10.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Wykonanie przeglądów technicznych sprzętu SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/43/2020

data: 10.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Odpowiedzi na zapytania wykonawców


Dostawa leków różnych do terapii WZW

znak: SPZOZ/PN/42/2020

data: 9.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa dwóch analogowych aparatów rentgenowskich do pracowni RTG SPZOZ w Sanoku oraz urządzenia do automatycznej dekontaminacji powietrza w przedmiocie zadania „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2

znak: SPZOZ/PN/41/2020

data: 1.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja projektowa
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Poprawiona dokumentacja projektowa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sprostowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców #2
Informacja z otwarcia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – leki różne dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/40/2020

data: 1.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Sprostowanie
Załącznik nr 2 – poprawiony
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/39/2020

data: 27.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – poprawiona
Zawiadomienie o wyborze ofert


Usługa ubezpieczenie SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/38/2020

data: 25.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Poprawiony załącznik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka

znak: SPZOZ/PN/36/2020

data: 20.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 2 – pakiet nr 21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu
Poprawione załączniki nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/37/2020

data: 10.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa środków dezynfekcyjnych – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/35/2020

data: 28.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/34/2020

data: 16.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu
Poprawiony załącznik
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert cz.I – dot. pakietu 1, 4, 5
Zawiadomienie o wyborze ofert cz.II – dot. pakietu 2, 3, 6


Dostawa produktów leczniczych – leki różne dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/33/2020

data: 15.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa paliw różnych do samochodów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/32/2020

data: 09.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Kompleksowe zaopatrzenie SPZOZ w Sanoku w gazy medyczne i związaną z tym dzierżawą zbiorników na ciekły tlen medyczny oraz dzierżawą butli

znak: SPZOZ/PN/23/2020

data: 06.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/30/2020

data: 02.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Poprawiona specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów biurowych i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/31/2020

data: 25.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Załącznik nr 2 – poprawiony
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku – angiografia

znak: SPZOZ/PN/24/2020

data: 23.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Roboty budowlane w przedmiocie wykonanie wentylacji działającej na zasadzie podciśnienia w izolatkach Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

znak: SPZOZ/PN/28/2020

data: 15.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja projektowa
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa dwóch analogowych aparatów rentgenowskich wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG SPZOZ w Sanoku w przedmiocie zadania „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”

znak: SPZOZ/PN/26/2020

data: 11.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja projektowa
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Dokumentacja projektowa – poprawiona
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa odczynników do badań immunoserologicznych

znak: SPZOZ/PN/27/2020

data: 08.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Usługa serwisowania aparatu GE INNOVA IGS 540 Omega – powtórka

znak: SPZOZ/PN/25/2020

data: 07.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanok- powtórka

znak: SPZOZ/PN/22/2020

data: 11.08.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku angiografia – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/21/2020

data: 28.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Sprostowanie / Zmiana SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. I
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. II


Dostawa leków różnych do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/20/2020

data: 15.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników do badań immunoserologicznych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/19/2020

data: 03.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Unieważnienie postępowania


Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/18/2020

data: 30.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi za zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Usługa serwisowania aparatu GE INNOVA IGS 540 Omega

znak: SPZOZ/PN/17/2020

data: 30.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Jednolity europejski dokument zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/16/2020

data: 22.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Jednolity europejski dokument zamówienia
Informacja
Poprawiony załącznik nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Poprawiony załącznik nr 8
Informacja o poprawie omyłek / zmiana SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa nici chirurgicznych dla SPZOZ Sanoku

znak: SPZOZ/PN/15/2020

data: 10.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze ofert


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanoku

znak: SPZOZ/PN/13/2020

data: 05.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert/unieważnieniu postępowania


Dostawa materiałów opatrunkowy oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/14/2020

data: 02.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Jednolity europejski dokument zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – prawidłowa
Informacja z otwarcia ofert – po poprawie omyłek
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/10/2020

data: 22.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Jednolity europejski dokument zamówienia
Zmiana terminu
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie do odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – oferty dodatkowe – dot pak. nr 18 i 22
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych oraz akcesoriów do sprzątania, płynów oraz środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco–dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/11/2020

data: 22.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/12/2020

data: 16.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych: leki różne dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/09/2020

data: 19.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/07/2020

data: 10.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Świadczenie usług odbioru, transportu, unieszkodliwiania odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/08/2020

data: 04.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiaodmienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Świadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacyjnym oraz usługą serwisu, administracji i wsparcia użytkownika systemu RIS/PACS dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/06/2020

data: 02.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiaodmienie o wyborze ofert


Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku- powtórka

znak: SPZOZ/PN/05/2020

data: 31.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu ofert


Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2020

data: 22.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – nowa
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – łączniki zespolenia kostne oraz sprzęt laboratoryjny dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/03/2020

data: 21.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Jednolity europejski dokument zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Informacja z otwarcia oert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Usługa serwisowa tomografu komputerowego dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/02/2020

data: 15.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Jednolity europejski dokument zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zmiana SIWZ
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2020

data: 9.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Poprawiona informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/40/2019

data: 23.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Jednolity europejski dokument zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania wykonawców
Przedłużenie terminu składania ofert
Odpowiedzi na zapytania wykonawców 2
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. I
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. II
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. III


Dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco-dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/41/2019

data: 20.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – leki różne dla SPZOZ w Sanoku – powtórka

znak: SPZOZ/PN/39/2019

data: 12.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/36/2019

data: 2.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/37/2019

data: 22.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników do oznaczeń immunotransfuzjologicznych mikrometodą wraz z dzierżawą niezbędnych urządzeń dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/35/2019

data: 13.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/34/2019

data: 06.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Informacja dodatkowa
Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 1
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert 2


Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/33/2019

data: 31.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert/unieważnieniu postępowania


Zakup wraz z dostawą łóżek dla OAiIT SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/32/2019

data: 16.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogloszenie o zmianie ogloszenia
Zmiana terminu
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu odrzucenia oferty oraz wyboru oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/31/2019

data: 15.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogloszenie o zmianie ogloszenia
Zmiana terminu
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Pakiet 10 – poprawiony
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Sprostowanie


Dostawa artykułów spożywczych

znak: SPZOZ/PN/25/2019

data: 01.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/30/2019

data: 26.09.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Modernizacja Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w celu utrzymania III poziomu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego

znak: SPZOZ/PN/27/2019

data: 10.09.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Jednolity europejski dokument zamówienia
Sprostowanie
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Poprawione załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa leków różnych do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/26/2019

data: 2.09.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – leki różne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/24/2019

data: 29.08.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Jednolity europejski dokument zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert po poprawie omyłek
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Modernizacja Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w celu utrzymania III poziomu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (część 4)

znak: SPZOZ/PN/29/2019

data: 28.08.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Parametry techniczne
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/28/2019

data: 27.08.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert/unieważnienie postępowania


Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/23/2019

data: 7.08.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka

znak: SPZOZ/PN/21/2019

data: 26.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa artykułów spożywczych – powtórka

znak: SPZOZ/PN/22/2019

data: 23.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Modernizacja szpitala specjalistycznego SPZOZ w Sanoku poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w celu utrzymania III poziomu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego – (część 3) – powtórka

znak: SPZOZ/PN/20/2019

data: 16.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawę materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych telefonicznych, płynów do zmywarek i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/19/2019

data: 12.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty / odrzuceniu oferty / unieważnieniu postępowania


Dostawa produktów leczniczych – leki różne dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/18/2019

data: 28.06.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku angiografia oraz ortopedia – powtórka dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/16/2019

data: 25.06.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Modernizacja Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w celu utrzymania III poziomu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego – część 3

znak: SPZOZ/PN/17/2019

data: 14.06.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Parametry
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja dodatkowa
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert


Dostawa nici chirurgicznch dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/15/2019

data: 04.06.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa produktów leczniczych – leki różne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/14/2019

data: 28.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/13/2019

data: 22.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (po poprawie omyłek)
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/11/2019

data: 13.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 3
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania
Unieważnienie wyboru oferty dot. pakietu 19,36
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/12/2019

data: 9.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych oraz akcesoriów do sprzątania, płynów oraz środków czystości oraz zastawy j.u., worków foliowych, środków piorąco–dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZw Sanoku

znak: SPZOZ/PN/10/2019

data: 12.04.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Zakup narzędzi chirurgicznych oraz systemu motorowego do trepanacji i kraniotomii

znak: SPZOZ/PN/09/2019

data: 05.04.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zestawienie parametrów
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Mikrobiologii i Analityki Medycznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/07/2019

data: 28.03.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Sprostowanie
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – poprawiona
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup dezynfektorów i myjni dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/08/2019

data: 15.03.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/06/2019

data: 14.03.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Sprostowanie
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert dot. pakiet nr 13
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


dostawę produktów leczniczych – żywienie pozajelitowe, płyny infuzyjne, leki różne dla SPZOZ w Sanoku – powtórka

znak: SPZOZ/PN/05/2019

data: 25.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Poprawiona specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku angiografia – powtórka dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/03/2019

data: 08.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawę leków różnych do terapii WZW oraz immunoglobuliny (uzupełnienie) dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2019

data: 30.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco-dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/02/2019

data: 09.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert


Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku- powtórka

znak: SPZOZ/PN/01/2019

data: 07.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/45/2018

data: 06.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SWIZ
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcie ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawę ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco-dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/44/2018

data: 20.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania ofert


Dostawa wyposażenia w przedmiocie zadania : „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SPZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia”- powtórka

znak: SPZOZ/PN/43/2018

data: 09.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pakiety – dokumentacja
Załączniki nr 3 i 4
Odpowiedzi na zapytania wykonawców sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników SPZOZ w Sanoku część II

znak: SPZOZ/PN/42/2018

data: 31.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego

znak: SPZOZ/PN/41/2018

data: 29.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników część I.

znak: SPZOZ/PN/21/2018

data: 19.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe, płyny infuzyjne, leki do terapii WZW i inne

znak: SPZOZ/PN/40/2018

data: 17.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Modernizacja Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w celu utrzymania III poziomu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego- (częśćII)

znak: SPZOZ/PN/39/2018

data: 11.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytanie wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w SIWZ
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych – powtórka.

znak: SPZOZ/PN/38/2018

data: 02.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Usługa prowadzenia rachunku bieżącego wraz z możliwością zaciągnięcia kredytu obrotowego do kwoty 3,8 mln w rachunku bieżącym oraz prowadzenia rachunków pomocniczych

znak: SPZOZ/PN/37/2018

data: 11.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku – angiografia

znak: SPZOZ/PN/26/2018

data: 10.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa artykułów spożywczych – powtórka

znak: SPZOZ/PN/36/2018

data: 29.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników do analizatorów mini Vidas.

znak: SPZOZ/PN/29/2018

data: 27.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Usługa prowadzenia rachunku bieżącego wraz z możliwością zaciągnięcia kredytu obrotowego do kwoty 4,5 mln w rachunku bieżącym oraz prowadzenia rachunków pomocniczych

znak: SPZOZ/PN/35/2018

data: 24.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa leków różnych – powtórka.

znak: SPZOZ/PN/30/2018

data: 22.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Sprostowanie dot. pakiet nr 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert/unieważnienie postępowania


Dostawa wyposażenia w przedmiocie zadania: „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia

znak: SPZOZ/PN/34/2018

data: 20.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zmieniony opis pakiet nr 17 tor wizyjny laryngologiczny
Zmieniony opis pakiet nr 20 zestaw artroskopowy
Zmieniony opis pakiet nr 20 zestaw laparoskopowy
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Usługa udzielenia pożyczki finansowej w wysokości 3,8 mln. zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

znak: SPZOZ/PN/23/2018

data: 10.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Usługa prowadzenia rachunku bieżącego wraz z możliwością zaciągnięcia kredytu obrotowego do kwoty 5,5 mln w rachunku bieżącym oraz prowadzenia rachunków pomocniczych

znak: SPZOZ/PN/33/2018

data: 09.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/31/2018

data: 31.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Poprawiona informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Modernizacja Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w celu utrzymania III poziomu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego

znak: SPZOZ/PN/32/2018

data: 26.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na zapytania
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka

znak: SPZOZ/PN/28/2018

data: 24.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/27/2018

data: 18.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa leków różnych do terapii WZW.

znak: SPZOZ/PN/24/2018

data: 17.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup sprzętu endoskopowego.

znak: SPZOZ/PN/25/2018

data: 11.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków piorąco–dezynfekcyjnych i innych.

znak: SPZOZ/PN/19/2018

data: 05.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert / wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Zakup sprzętu endoskopowego dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/22/2018

data: 22.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty / unieważnieniu postępowania


Dostawa nici chirurgicznych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/20/2018

data: 18.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa artykułów spożywczych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/17/2018

data: 11.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – sprostowanie
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. 1
Zawiadomienie o wyborze oferty / odrzuceniu oferty / unieważnieniu postępowania pakiety 2,3,4,5,7,9,10,11,12
Zawiadomienie o wyborze oferty / odrzuceniu oferty / unieważnieniu postępowania pakiety 1,6,8


Zakup wraz z dostawą urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowejdla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/18/2018

data: 30.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup wraz z dostawą aparatu USG dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/16/2018

data: 14.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu dla Zakładu Mikrobiologii

znak: SPZOZ/PN/14/2018

data: 26.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych oraz akcesoriów do sprzątania, płynów oraz środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco – dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/15/2018

data: 17.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – leki różne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/13/2018

data: 12.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa leków różnych do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/12/2018

data: 03.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/06/2018

data: 28.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Sprostowanie
Odpowiedzi na zapytania wykonawców Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert 2
Informacja z otwarcia ofert po złożeniu oferty dodatkowej w zakresie pakietu nr 66
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa paliw różnych do samochodów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/11/2018

data: 08.03.2018

Ogłoszenie zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/10/2018

data: 06.03.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Sprostowanie
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert – po poprawie
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert – Sprostowanie


Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/08/2018

data: 26.02.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa kaset, materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisowaniem i dzierżawa analizatora parametrów krytycznych, metabolitów, jonów i oksymetrii dla SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/PN/09/2018

data: 20.02.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


Roboty budowlane w przedmiocie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z chłodzeniem dla pomieszczeń pralni i pomieszczenia biurowego

znak: SPZOZ/PN/05/2018

data: 15.02.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Schemat technologiczny podłączenia chłodnicy wodnej
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/07/2018

data: 26.01.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu oferty / unieważnieniu postępowania


Dostawa środków czyszcząco-dezynfekcyjnych oraz papieru toaletowego dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ
w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2018

data: 19.01.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytanie wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2018

data: 16.01.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do analizatora SYSMEX K-4500 wraz z serwisowaniem oraz dzierżawa analizatora kompatybilnego z posiadanym SYSMEX K-4500 oraz innych odczynników dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/02/2018

data: 11.01.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – łączniki zespolenia kostne oraz sprzęt laboratoryjny dla SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/PN/03/2018

data: 09.01.2018

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonaców Zdjęcie do odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/51/2017

data: 22.12.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Poprawiony załącznik
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania
Sprostowanie


Dostawa leków różnych – uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/49/2017

data: 08.12.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Sprostowanie
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakup wraz z dostawą aparatu USG oraz głowic USG dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/47/2017

data: 05.12.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Roboty budowlane w przedmiocie zadania: „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia”

znak: SPZOZ/PN/50/2017

data: 04.12.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja Projektowa Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (materiały )
Informacja dodatkowa
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Unieważnienie wyboru oferty
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników do oznaczeń immunotransfuzjologicznych mikrometodą wraz z dzierżawą niezbędnych urządzeń dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/46/2017

data: 28.11.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w SIWZ
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SPZOZ w Sanoku- powtórka

znak: SPZOZ/PN/41/2017

data: 22.11.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawę ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco-dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/39/2017

data: 17.11.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Zakup wraz z dostawą dwóch urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/45/2017

data: 08.11.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Usługa serwisowania respiratorów Drager

znak: SPZOZ/PN/42/2017

data: 03.11.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Sprostowanie
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup i dostawa 2 szt. ambulansów sanitarnych typu C wg PN EN 1789+A2:2015-01 wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/44/2017

data: 31.10.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w SIWZ
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Załączniki (nowe)
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert ofert


Dostawa leków różnych do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/43/2017

data: 30.10.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert dot. zadania nr 1,2,3
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe, płyny infuzyjne i inne dla SPZOZ w
Sanoku

znak: SPZOZ/PN/40/2017

data: 26.10.2017

Ogłoszenie o zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/37/2017

data: 20.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Zakup wraz z dostawą łóżek i materacy przeciwodleżynowych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/38/2017

data: 12.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik cenowy – poprawiony
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Kompleksowe zaopatrzenie SPZOZ w Sanoku w gazy medyczne i związaną z tym dzierżawą zbiorników na ciekły tlen medyczny oraz dzierżawą butli

znak: SPZOZ/PN/36/2017

data: 09.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa akcesoriów do sprzątania oraz środków piorąco–dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/34/2017

data: 05.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej: „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia”

znak: SPZOZ/PN/35/2017

data: 01.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja Projektowa Pobierz
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Informacja o zmianie ogłoszenia
Zmiany w SIWZ
Informacja o zmianie ogłoszenia 2
Zmiany terminu 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Uzupełnienie projektu
Uzupełnienie projektu
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Sprostowanie
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa nici chirurgicznych dla SPZOZ w Sanoku – powtórka

znak: SPZOZ/PN/31/2017

data: 08.08.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa drobiu i wyrobów drobiowych dla SPZOZ Sanoku

znak: SPZOZ/PN/32/2017

data: 04.08.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych

znak: SPZOZ/PN/33/2017

data: 02.08.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty / wyborze ofert


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/29/2017

data: 26.07.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert bez pakietu nr 18
Sprostowanie
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert – bez pakietu nr 18


Dostawa produktów leczniczych do terapii WZW typ C i B dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/30/2017

data: 20.07.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/27/2017

data: 17.07.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/23/2017

data: 10.07.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pakiety
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup wraz z dostawą aparatu USG z 2 głowicami dla SPZOZ w Sanoku – powtórka

znak: SPZOZ/PN/28/2017

data: 04.07.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa akcesoriów do sprzątania, płynów oraz środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco – dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/26/2017

data: 29.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert


Dostawa owoców i warzyw, mięsa, wędlin oraz nabiału dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/25/2017

data: 26.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert


Dostawa produktów leczniczych – leki różne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/24/2017

data: 22.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pakiet 1
Pakiet 2
Pakiet 3
Pakiet 4
Pakiet 5
Pakiet 6
Pakiet 7
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty / wyborze oferty / unieważnieniu postępowania


Dostawa nici chirurgicznych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/21/2017

data: 14.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – poprawiona
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Usługa serwisowania aparatu GE INNOVA IGS 540 Omega

znak: SPZOZ/PN/22/2017

data: 07.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup aparatu USG z 2 głowicami dla potrzeb SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/20/2017

data: 24.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/16/2017

data: 11.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych – uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/19/2017

data: 04.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów opatrunkowych – powtórka

znak: SPZOZ/PN/18/2017

data: 28.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/17/2017

data: 20.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Mikrobiologii i Analityki Medycznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/14/2017

data: 05.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Sprostowanie
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja dodatkowa
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert
Unieważnienie wyboru oferty – dot. pakietu nr 8
Zawiadomienie o wyborze oferty / odrzuceniu ofert – dot. pakietu nr 8


Dostawę leków różnych – uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/15/2017

data: 29.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/12/2017

data: 20.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu oferty / unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o wyborze ofert cz. 2


Dostawa mrożonek: warzywa, owoce, drób, podroby, ryby i inne (ryby wędzone, marynowane) dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/11/2017

data: 15.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – leki różne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/13/2017

data: 09.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa paliw różnych do samochodów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/10/2017

data: 28.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Świadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacyjnym INFOMEDICA, AMMS, SPI, BI wraz z rozbudową modułów laboratorium oraz systemem RIS/PACS dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/07/2017

data: 20.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/08/2017

data: 17.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/03/2017

data: 15.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów opatrunkowy oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/06/2017

data: 09.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – powtórka dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/09/2017

data: 31.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2017

data: 27.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa artykułów spożywczych różnych oraz pieczywa dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/05/2017

data: 13.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku- łączniki zespolenia kostne oraz sprzęt laboratoryjny dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/02/2017

data: 10.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zadania
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawcow
Informacja z otwarcia ofert


Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na realizację zadania pn. Rozbudowa istniejącego Budynku Głównego Szpitala w Sanoku o istniejący Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy (ETAP II) w zakresie bloku
operacyjnego, centralnej sterylizacji oraz laboratoriów analitycznego i mikrobiologicznego wraz z Przebudową i rozbudową pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala (cześć segmentu C obecnie Bloku Operacyjnego) na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

znak: SPZOZ/PN/01/2017

data: 04.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


Wykonywanie usług serwisowania tomografu komputerowego Somatom Perspective 16 z serwerem syngo.via

znak: SPZOZ/PN/41/2016

data: 19.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa leków różnych do terapii WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/42/2016

data: 09.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/40/2016

data: 08.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – antybiotyki dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/37/2016

data: 29.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych do terapii przewlekłego WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/39/2016

data: 24.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zadania
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawę ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco- dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/36/2016

data: 23.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sprostowanie
Nowy załącznik
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/35/2016

data: 21.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie zmian – zmiana treści ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych – żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe, płyny infuzyjne i inne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/34/2016

data: 14.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie zmian – zmiana treści ogłoszenia
Załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawcy
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/PN/33/2016

data: 07.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie zmian – zmiana treści ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert Nowy załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawcy
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu oferty (dot. cz. 4,11)


Dostawa leków różnych do terapii przewlekłego WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/32/2016

data: 09.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/31/2016

data: 09.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/30/2016

data: 27.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/29/2016

data: 27.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania / wyborze ofert
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dostawa leków różnych dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/28/2016

data: 22.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnienie postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/27/2016

data: 22.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów dla Zakładu Analityki i Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/26/2016

data: 15.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców


Dostawa akcesoriów do sprzątania, płynów oraz środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco – dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/25/2016

data: 14.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa nici chirurgicznych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/22/2016

data: 04.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku – ubezpieczenie pojazdów oraz ubezpieczenie majątku.

znak: SPZOZ/PN/23/2016

data: 30.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup używanego ambulansu dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/24/2016

data: 29.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów dla Zakładu Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/20/2016

data: 17.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa owoców i warzyw, mięsa, wędlin oraz nabiału dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/19/2016

data: 09.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty / wyborze ofert


Serwisowanie aparatu GE INNOVA IGS 540 Omega

znak: SPZOZ/PN/21/2016

data: 06.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zakup używanego ambulansu dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/18/2016

data: 30.05.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/09/2016

data: 19.05.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/16/2016

data: 17.05.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie zadania nr 3
Unieważnienie wyboru oferty dot. zadania nr 18


Dostawa leków różnych do terapii przewlekłego WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/17/2016

data: 27.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawę leków różnych do terapii przewlekłego WZW dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/15/2016

data: 14.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawę mrożonek: warzywa, owoce, drób, podroby, ryby i inne (ryby wędzone, marynowane) dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/10/2016

data: 31.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/14/2016

data: 29.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze ofert


Dostawa produktów leczniczych, cz. III – leki różne, płyny infuzyjne, kontrasty dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/13/2016

data: 18.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zadania 1-58
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert
Zawiadomienie o wyborze ofert dot. zadań nr 4,32,46
Unieważnienie wyboru oferty
Zawiadomienie o wyborze ofert dot. zadania nr 50


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku – uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/11/2016

data: 16.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert /odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa paliw różnych dla samochodów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/12/2016

data: 09.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty / wyborze ofert


Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/07/2016

data: 26.02.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/06/2016

data: 16.02.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/08/2016

data: 09.02.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku – łączniki zespolenia kostne oraz sprzęt laboratoryjny dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2016

data: 20.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zadania 1-9
Zadania 10-13
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania


Dostawa artykułów spożywczych różnych dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/03/2016

data: 15.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa leków różnych – uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/05/2016

data: 15.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zadania 1-7
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Serwisowanie tomografu komputerowego Somatom Perspective 16 z serwerem syngo.via

znak: SPZOZ/PN/02/2016

data: 12.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa pieczywa dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2016

data: 04.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert / wyborze ofert


Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/39/2015

data: 22.12.2015

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Sprostowanie
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / wykluczeniu wykonawcy / unieważnieniu postępowania
Unieważnienie wyboru oferty dot. zadania nr 26
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert dot. zadania nr 26


Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/42/2015

data: 02.12.2015

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert


Dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco-dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/43/2015

data: 01.12.2015

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert