Konkursy – archiwum 2016-2021


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach kontraktowych dyżurów medycznych.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach normalnej ordynacji oraz w ramach kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/31/2021

data: 23.07.2021

Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta zadanie 1
Oferta zadanie 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym SPZOZ Sanoku w ramach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych, w tym pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń według harmonogramu, wraz z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem.

znak: SPZOZ/ŚZ/30/2021

data: 23.07.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Przedłużenie terminu
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku w ramach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych wraz z pełnieniem funkcji Za-cy Lekarza Kierującego
Oddziałem.

znak: SPZOZ/ŚZ/29/2021

data: 15.07.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku wraz z pełnieniem funkcji Za-cy Kierownika Oddziału.

znak: SPZOZ/ŚZ/28/2021

data: 15.07.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku, w tym wykonywanie zabiegów z zakresu ortopedii, w ramach normalnej ordynacji szpitala i dyżurów medycznych, z podziałem na zadania.
Zadanie 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji, w tym wykonywanie zabiegów
z zakresu ortopedii oraz w ramach dyżurów medycznych.
Zadanie 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji, w tym wykonywanie zabiegów z zakresu ortopedii wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Oddziałem oraz w ramach dyżurów medycznych.
Zadanie 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji, w tym wykonywanie zabiegów z zakresu ortopedii wraz z pełnieniem funkcji zastępcy lekarza kierującego Oddziałem oraz w ramach dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/27/2021

data: 15.07.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Dziecięcym SP ZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Otolaryngologicznym SP ZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym SP ZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SP ZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zadanie 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Wewnętrznym SP ZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/26/2021

data: 14.07.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym SPZOZ Sanoku w ramach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych, w tym pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń według harmonogramu, wraz z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem

znak: SPZOZ/ŚZ/25/2021

data: 6.07.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego tym Oddziałem, jak również wykonywanie zabiegów w Pracowni Radiologii Zabiegowej i na Bloku Operacyjnym – w godzinach normalnej ordynacji Szpitala.

znak: SPZOZ/ŚZ/23/2021

data: 16.06.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

znak: SPZOZ/ŚZ/21/2021

data: 10.06.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych – badań rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/DO/1/2021

data: 8.06.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Rozstrzygnięcie postępowania
Rozstrzygnięcie postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradniach Specjalistycznych SP ZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Gastroenterologicznej SP ZOZ w Sanoku.
Zadanie 2 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Reumatologicznej SP ZOZ w Sanoku.
Zadanie 3 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Chorób Zakaźnych SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/20/2021

data: 31.05.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci SP ZOZ oraz w Oddziale Pulmonologicznym, w ramach normalnej ordynacji szpitala i/lub kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/19/2021

data: 20.05.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni TK w ramach tzw. „dyżuru pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/18/2021

data: 20.04.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania, opisu i interpretacji badań USG z zakresu ginekologii i położnictwa przez lekarza specjalistę w Pracowni USG w SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/17/2021

data: 6.04.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Rozstrzygnięcie postępowania


Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w podziale na zadania:
Zadanie 1. – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, tj. w Pracowni TK, Pracowni RTG i Pracowni USG,
Zadanie 2. – Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni TK (dyżur pod telefonem),
Zadanie 3. – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni Mammografii.

znak: SPZOZ/ŚZ/16/2021

data: 23.03.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Oferta dot. zadania 1
Oferta dot. zadania 2
Oferta dot. zadania 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradniach Specjalistycznych SP ZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Otolaryngologicznej SP ZOZ w Sanoku.
Zadanie 2. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Okulistycznej SP ZOZ w Sanoku.
Zadanie 3. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Sanoku.
Zadanie 4. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/15/2021

data: 10.03.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradniach Specjalistycznych SP ZOZ w Sanoku
z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Dermatologicznej.
Zadanie 2. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Chorób Zakaźnych.
Zadanie 3. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.
Zadanie 4. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Diabetologicznej.
Zadanie 5. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Rehabilitacyjnej.

znak: SPZOZ/ŚZ/14/2021

data: 10.03.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradniach Specjalistycznych SP ZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Endokrynologicznej SP ZOZ w Sanoku.
Zadanie 2. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Kardiologicznej SP ZOZ w Sanoku.
Zadanie 3. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Urazowo-Ortopedycznej SP ZOZ w Sanoku.
Zadanie 4. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Urologicznej SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/13/2021

data: 5.03.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych – zabiegów z zakresu laryngologii na Bloku Operacyjnym SPZOZ w Sanoku przez lekarza specjalistę

znak: SPZOZ/ŚZ/12/2021

data: 5.03.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Pododdziałem Urologicznym i Pracowni Radiologii Zabiegowej, w tym wykonywanie zabiegów na Bloku Operacyjnym oraz udzielanie konsultacji

znak: SPZOZ/ŚZ/11/2021

data: 5.03.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Wewnętrznym w zakresie normalnej ordynacji i/lub w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/10/2021

data: 3.03.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Otolaryngologicznym w zakresie normalnej ordynacji i/lub w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora Oddziału

znak: SPZOZ/ŚZ/9/2021

data: 3.03.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w zakresie normalnej ordynacji wraz z pełnieniem funkcji Za-cy Ordynatora i/lub w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/8/2021

data: 3.03.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie w Oddziale Dziecięcym SP ZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie w Oddziale Otolaryngologicznym SP ZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/7/2021

data: 16.02.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta – zadanie 1Oferta – zadanie 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów przez pielęgniarki w Oddziale Dziecięcym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/6/2021

data: 15.02.2021

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku, w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/5/2021

data: 12.02.2021

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku, jak również wykonywanie zabiegów w Pracowni Radiologii Zabiegowej i na Bloku Operacyjnym – w godzinach normalnej ordynacji Szpitala

znak: SPZOZ/ŚZ/4/2021

data: 09.02.2021

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku, jak również wykonywanie zabiegów w Pracowni Radiologii Zabiegowej i na Bloku Operacyjnym – w godzinach normalnej ordynacji Szpitala

znak: SPZOZ/ŚZ/3/2021

data: 22.01.2021

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wynik


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Sanoku, z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w połączeniu z Oddziałem Pulmonologicznym.
Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Oddziale Wewnętrznym.
Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Oddziale Otolaryngologicznym.

znak: SPZOZ/ŚZ/1/2021

data: 21.01.2021

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Wynik


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarz specjalistę w Oddziale Wewnętrznym SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji, w tym wykonywanie badań endoskopowych, wraz z pełnieniem funkcji zastępcy lekarza kierującego Oddziałem oraz pełnienie dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/27/2020

data: 14.12.2020

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wynik


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym SPZOZ w Sanoku z podziałem na zadania
Zadanie 1 – Lekarz z I stopniem specjalizacji w zakresie anestezjologii w ramach normalnej ordynacji szpitala i dyżurów medycznych, w tym pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń według harmonogramu
Zadanie 2 – Lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie anestezjologii w ramach normalnej ordynacji szpitala i dyżurów medycznych, w tym pozostawanie w gotowości do udzielania świadczen według harmonogramu,
Zadanie 3 – Lekarz kierujący Oddziałem w ramach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych, w tym pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń według harmonogramu
Zadanie 4 – Zastępca lekarza kierującego Oddziałem w ramach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych, w tym pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń według harmonogramu


znak: SPZOZ/ŚZ/26/2020

data: 14.12.2020

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wynik


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badań diagnostycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Diagnostyka kiły i chorób przenoszonych drogą płciową, hormony, immunoglobuliny i inne
Zadanie 2 – Badania z zakresu bakteriologii gruźlicy
Zadanie 3 – Badania genetyczne

znak: SPZOZ/ŚZ/25/2020

data: 8.12.2020

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Wynik


Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu zabiegów w obrębie kręgosłupa przez lekarza specjalistę:
– zwalczających ból i na układzie współczulnym (Grupa JGP A26)
– innych chorób układu nerwowego (Grupa JGP A87)

znak: SPZOZ/ŚZ/21/2020

data: 4.12.2020

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wynik


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku, w tym wykonywanie zabiegów z zakresu ortopedii, w ramach normalnej ordynacji szpitala i dyżurów medycznych, z podziałem na zadania.
Zadanie 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji, w tym wykonywanie zabiegów
z zakresu ortopedii oraz w ramach dyżurów medycznych.
Zadanie 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji, w tym wykonywanie zabiegów z
zakresu ortopedii wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Oddziałem oraz w ramach dyżurów medycznych.
Zadanie 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji, w tym wykonywanie zabiegów z
zakresu ortopedii wraz z pełnieniem funkcji zastępcy lekarza kierującego Oddziałem oraz w ramach dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/20/2020

data: 4.12.2020

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Wynik


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach transportu sanitarnego, polegającego na przewozie osób, materiałów biologicznych i innych materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu

znak: SPZOZ/ŚZ/24/2020

data: 3.12.2020

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Wynik


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym SPZOZ w Sanoku przez lekarza w ramach normalnej ordynacji szpitala

znak: SPZOZ/ŚZ/22/2020

data: 1.12.2020

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Wynik


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym w zakresie normalnej ordynacji i/lub w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/19/2020

data: 29.10.2020

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych – zabiegów z zakresu chirurgii kręgosłupa na Bloku Operacyjnym i w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku przez dwóch lekarzy specjalistów

znak: SPZOZ/ŚZ/18/2020

data: 16.10.2020

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym i niezabiegowym przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć

znak: SPZOZ/ŚZ/17/2020

data: 22.09.2020

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

znak: SPZOZ/ŚZ/15/2020

data: 9.09.2020

Zarządzenie
Oferta – zadanie 1
Oferta – zadanie 2
Załączniki


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/16/2020

data: 09.09.2020

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku, z podziałem na zadania.
Zadanie 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji, w tym wykonywanie zabiegów z zakresu ortopedii
Zadanie 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku, w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych, w tym wykonywanie zabiegów z zakresu ortopedii

znak: SPZOZ/ŚZ/13/2020

data: 31.07.2020

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez co najmniej jednego lekarza w Poradni Chirurgicznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/14/2020

data: 30.07.2020

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielane przez lekarza w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/12/2020

data: 30.07.2020

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń zabiegowych, przez co najmniej jednego lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/11/2020

data: 30.07.2020

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez co najmniej jednego lekarza w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Zadanie 1 – Świadczenia zdrowotne udzielane w miejscu Udzielającego Zamówienia
Zadanie 2 – Świadczenia zdrowotne w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy

znak: SPZOZ/ŚZ/10/2020

data: 5.06.2020

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Kardiologicznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/09/2020

data: 28.03.2020

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym SPZOZ w Sanoku przez lekarza posiadającego specjalizację w ramach normalnej ordynacji szpitala.

znak: SPZOZ/ŚZ/07/2020

data: 12.03.2020

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zmiana terminu


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez co najmniej jednego lekarza w zakresie Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:
Zadanie 1 – Świadczenia zdrowotne udzielane w miejscu Udzielającego Zamówienia
Zadanie 2 – Świadczenia zdrowotne w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy

znak: SPZOZ/ŚZ/08/2020

data: 10.03.2020

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zmiana terminu


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badań diagnostycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Diagnostyka kiły i chorób przenoszonych drogą płciową, hormony, immunoglobuliny i inne
Zadanie 2 – Badania z zakresu patomorfologii, EMG i inne

znak: SPZOZ/ŚZ/06/2020

data: 11.02.2020

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii dziecięcej w Oddziale Dziecięcym oraz Poradni Neurologicznej SPZOZ w Sanoku przez jednego lekarza specjalistę

znak: SPZOZ/ŚZ/05/2020

data: 03.02.2020

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Chirurgii Naczyniowej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/4/2020

data: 21.01.2020

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w Oddziale Kariologii SPZOZ w Sanoku przez lekarzy w ramach dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/3/2020

data: 16.01.2020

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Chirurgicznej SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/2/2020

data: 13.01.2020

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii SPZOZ w Sanoku przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie kardiologii w ramach normalnej ordynacji szpitala i dyżurów medycznych
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej SPZOZ w Sanoku przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie kardiologii.

znak: SPZOZ/ŚZ/1/2020

data: 2.01.2020

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zmiana terminu
Zmiana terminu 2


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w ramach tzw. dyżurów „pod telefonem” przez co najmniej dwóch lekarzy specjalistów

znak: SPZOZ/ŚZ/61/2019

data: 19.12.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym SPZOZ w Sanoku przez lekarzy z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji szpitala,
Zadanie 2. Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/62/2019

data: 16.12.2019

Zarządzenie
Oferta – Zadanie 1
Oferta – Zadanie 2
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez jednego lekarza w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/59/2019

data: 9.12.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu zabiegów zwalczających ból i na układzie współczulnym (Grupa JGP A26) w obrębie kręgosłupa przez lekarza specjalistę

znak: SPZOZ/ŚZ/58/2019

data: 9.12.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badań diagnostycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Cytologia ginekologiczna
Zadanie 2 – Badania histopatologiczne
Zadanie 3 – Badania immunohematologiczne
Zadanie 4 – Badania z zakresu diagnostyki molekularnej, badań genetycznych i diagnostyki infekcji

znak: SPZOZ/ŚZ/60/2019

data: 6.12.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Rozpatrzenie odwołania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnych SPZOZ w Sanoku przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub tytuł specjalisty II stopnia w zakresie anestezjologii w ramach normalnej ordynacji szpitala i dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/57/2019

data: 18.11.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologicznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

data: 18.11.2019

Ogłoszenie


Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

data: 18.11.2019

Ogłoszenie


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych niezabiegowych w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych przez co najmniej jednego lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/56/2019

data: 8.11.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1: Lekarz posiadający specjalizację I stopnia w zakresie anestezjologii w ramach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych
Zadanie 2: Lekarz posiadający tytuł specjalisty lub tytuł specjalisty II stopnia zakresie anestezjologii w ramach normalnej ordynacji szpitala i dyżurów medycznych
Zadanie 3: Lekarz kierujący Oddziałem w ramach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych
Zadanie 4: Zastępca lekarza kierującego Oddziałem w ramach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/55/2019

data: 4.11.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń zabiegowych, przez co najmniej jednego lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/54/2019

data: 29.10.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń zabiegowych, przez co najmniej jednego lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/53/2019

data: 23.10.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych – zabiegów z zakresu chirurgii kręgosłupa na Bloku Operacyjnym i w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku przez dwóch lekarzy specjalistów

znak: SPZOZ/ŚZ/52/2019

data: 18.10.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym SPZOZ w Sanoku w zakresie normalnej ordynacji, kontraktowych dyżurów medycznych i pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych tzw. „dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/51/2019

data: 11.09.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


znak: SPZOZ/ŚZ/50/2019

data: 27.08.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych niezabiegowych przez co najmniej dwóch lekarzy w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

znak: SPZOZ/ŚZ/49/2019

data: 13.08.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zmiana terminu


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez co najmniej dwóch lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Sanoku w ramach dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/43/2019

data: 17.06.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu SP ZOZ w Sanoku w ramach konsultacji

znak: SPZOZ/ŚZ/45/2019

data: 17.06.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ w Sanoku w ramach tzw. dyżuru pod telefonem

znak: SPZOZ/ŚZ/46/2019

data: 17.06.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych:
Zadanie 1 – Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SP ZOZ w Sanoku
Zadanie 2 – Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/44/2019

data: 17.06.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych niezabiegowych przez lekarza w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/47/2019

data: 17.06.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Chirurgicznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/48/2019

data: 17.06.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Chorób Zakaźnych SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/42/2019

data: 24.05.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Reumatologicznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/40/2019

data: 23.05.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Chirurgii Naczyniowej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/39/2019

data: 23.05.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Gastroenterologicznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/41/2019

data: 23.05.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań radiologicznych w oparciu o teleradiologię polegającą na opisywaniu badań obrazowych (RTG,TK)

znak: SPZOZ/ŚZ/38/2019

data: 17.04.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań radiologicznych w oparciu o teleradiologię polegającą na opisywaniu badań obrazowych (RTG, TK).

znak: SPZOZ/ŚZ/19/2019

data: 26.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Unieważnienie


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym i Pracowni Radiologii Zabiegowej, w tym wykonywanie zabiegów na Bloku Operacyjnym oraz udzielanie konsultacji

znak: SPZOZ/ŚZ/36/2019

data: 19.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych niezabiegowych przez dwóch lekarzy w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/37/2019

data: 19.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zmiana terminu


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów
Zad. 1 w Poradni Zdrowia Psychicznego
Zad. 2 w Poradni Leczenia Uzależnień

znak: SPZOZ/ŚZ/35/2019

data: 18.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/35/2019

data: 15.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zmiana terminu


Wykonywane świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w podziale na zadania:
Zad. 1 Świadczenia lekarskie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SPZOZ w Sanoku
Zad. 2 Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Pracowni Tomografii Komputerowej SPZOZ w Sanoku tzw. „dyżur pod telefonem”

znak: SPZOZ/ŚZ/34/2019

data: 15.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zmiana terminu


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji z zakresu neurologii dziecięcej na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych a w szczególności Oddziale Dziecięcym

znak: SPZOZ/ŚZ/32/2019

data: 14.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Rehabilitacyjnej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/31/2019

data: 14.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z pododdziałem Urologicznym w zakresie normalnej ordynacji i/lub w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych wraz z pełnieniem funkcji z-cy Koordynatora (zastępcy lekarza kierującego Oddziałem).

znak: SPZOZ/ŚZ/33/2019

data: 14.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Endokrynologicznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/30/2019

data: 13.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Diabetologicznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/29/2019

data: 13.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Urologicznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/28/2019

data: 13.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Okulistycznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/27/2019

data: 13.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Dermatologicznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/26/2019

data: 13.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Kardiologicznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/25/2019

data: 13.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Hepatologicznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/24/2019

data: 13.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chorób Zakaźnych SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/23/2019

data: 13.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Ginekologiczno-Położniczej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/22/2019

data: 13.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Otolaryngologicznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/21/2019

data: 13.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/20/2019

data: 13.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgii Ogólnej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/18/2019

data: 13.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach transportu sanitarnego, polegającego na przewozie osób, materiałów biologicznych i innych materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu.

znak: SPZOZ/ŚZ/17/2019

data: 08.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Wzory umów
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych – zabiegów z zakresu laryngologii na Bloku Operacyjnym SPZOZ w Sanoku przez lekarza specjalistę

znak: SPZOZ/ŚZ/16/2019

data: 06.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Otolaryngologicznym w zakresie normalnej ordynacji i/lub w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora (lekarza kierującego Oddziałem)

znak: SPZOZ/ŚZ/15/2019

data: 06.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy posiadających specjalizację w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w zakresie normalnej ordynacji i/lub w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/14/2019

data: 06.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy posiadających specjalizację w Oddziale Wewnętrznym w zakresie normalnej ordynacji i/lub w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/13/2019

data: 06.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/12/2019

data: 06.03.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez co najmniej dwóch lekarzy w Oddziale Otolaryngologicznym w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/11/2019

data: 18.02.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez co najmniej dwóch lekarzy w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

znak: SPZOZ/ŚZ/10/2019

data: 18.02.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonanie świadczeń zdrowotnych niezabiegowych przez dwóch lekarzy w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/09/2019

data: 18.02.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonanie świadczeń zdrowotnych przez dwóch lekarzy w Oddziale Dziecięcym w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/08/2019

data: 18.02.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/06/2019

data: 18.02.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/04/2019

data: 18.02.2019

Zarządzenie
Oferta
Załączniki


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów przez pielęgniarki na oddziałach szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Dziecięcym
Zadanie 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych na oddziałach szpitalnych SPZOZ w Sanoku o profilu zachowawczym, innych niż Oddział Dziecięcy
Zadanie 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych na oddziałach szpitalnych o profilu zabiegowym

znak: SPZOZ/ŚZ/03/2019

data: 14.01.2019

Zarządzenie
Zmiana zarządzenia
Oferta
Załączniki


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych niezabiegowych przez lekarza w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/02/2019

data: 11.01.2019

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych – zabiegów z zakresu ortopedii na Bloku Operacyjnym SPZOZ w Sanoku przez lekarzy specjalistów.

znak: SPZOZ/ŚZ/01/2019

data: 11.01.2019

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych niezabiegowych przez dwóch lekarzy w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/16/2018

data: 12.12.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w zakresie normalnej ordynacji i/lub w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora (lekarza kierującego Oddziałem i zastępcy Koordynatora (zastępcy lekarza kierującego Oddziałem)

znak: SPZOZ/ŚZ/15/2018

data: 12.12.2018

Zarządzenie
Oferta (zadanie 1)
Oferta (zadanie 2)
Oferta (zadanie 3)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Dziecięcym w zakresie normalnej ordynacji i/lub w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora (lekarza kierującego Oddziałem i zastępcy Koordynatora (zastępcy lekarza kierującego Oddziałem).
Zadanie 1 – lekarz
Zadanie 2 – lekarz Koordynator
Zadanie 3 – lekarz Zastępca Koordynatora

znak: SPZOZ/ŚZ/14/2018

data: 30.11.2018

Zarządzenie
Oferty
Załączniki
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nad pacjentami od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 08:00 do godz. 08:00 dnia następnego. Przewidywany obszar zabezpieczenia: gminy powiatu sanockiego tj. Sanok – Miasto, Sanok – gmina wiejska, Besko, Bukowsko, Tyrawa Wołoska, Zarszyn z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 świadczenia udzielane w miejscu Udzielającego Zamówienia.
Zadanie nr 2 świadczenia udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy

znak: SPZOZ/ŚZ/13/2018

data: 16.11.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Dziecięcym z podziałem na zadania.
Zad. nr 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji
Zad. nr 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/12/2018

data: 19.09.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Medycyny Pracy SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/11/2018

data: 13.09.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/10/2018

data: 12.09.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nad pacjentami od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 08:00 do godz. 08:00 dnia następnego

znak: SPZOZ/ŚZ/09/2018

data: 11.09.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii naczyniowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w tym w Pracowni Radiologii Zabiegowej, Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/08/2018

data: 17.07.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w postaci badań rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/07/2018

data: 15.06.2018

Zarządzenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Pulmonologicznym w połączeniu z Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/06/2018

data: 17.04.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Dziecięcym w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/05/2018

data: 17.04.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w postaci badań USG ginekologiczno-położniczych.

znak: SPZOZ/ŚZ/04/2018

data: 29.03.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Wynik postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostów laboratoryjnych w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/03/2018

data: 16.03.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Wynik postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii naczyniowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w tym w Pracowni Radiologii Zabiegowej, Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku wg. zadań
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/02/2018

data: 18.01.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Wynik postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w oddziałach szpitalnych Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/01/2018

data: 17.01.2018

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez :
Zad. nr 1 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i kierowców-ratowników medycznych w Zespołach Wyjazdowych Stacji Pogotowia Ratunkowego
Zad. nr 2 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i kierowców-ratowników medycznych w transporcie medycznym

znak: SPZOZ/ŚZ/19/2017

data: 13.12.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych niezabiegowych przez dwóch lekarzy w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/18/2017

data: 13.12.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Dziecięcym z podziałem na zadania.
Zad. nr 1 Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji
Zad. nr 2 Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/17/2017

data: 12.12.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku wg zadań:
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji – min. 100 godzin miesięcznie
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. 3 dyżury w miesiącu.

znak: SPZOZ/ŚZ/16/2017

data: 08.12.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Sprostowanie
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Kardiologicznej SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/15/2017

data: 07.12.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w postaci badań diagnostycznych na rzecz SPZOZ w Sanoku z podziałem na trzy zadania.
Zadanie nr 1 – wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, biopsyjnych, BAC, immunohistochemicznych,
Zadanie nr 2 – wykonywania badań cytologii ginekologicznej,
Zadanie nr 3 – wykonywania badań autoimmunologicznych,

znak: SPZOZ/ŚZ/14/2017

data: 07.12.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Odpowiedzi
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania dot. zadania nr 1 i 2
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania dot. zadania nr 3


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w postaci badań diagnostycznych na rzecz SPZOZ w Sanoku z podziałem na trzy zadania.
Zadanie nr 1 – wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, biopsyjnych, INTRA, BAC, immunohistochemicznych.
Zadanie nr 2 – wykonywania badań cytologii ginekologicznej.
Zadanie nr 3 – wykonywania badań diagnostyki molekularnej.

znak: SPZOZ/ŚZ/13/2017

data: 16.11.2017

Zarządzenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Odpowiedzi
Wynik dot. zadania nr 3
Wynik dot. zadań nr 1 i 2


Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego z podziałem na zadania:
Zad. nr 1. świadczenia medyczne udzielane w dni powszednie, robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:05
Zad. nr 2. świadczenia medyczne udzielane w dni powszednie, robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:05 do 07:30 dnia następnego lub w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 07:30 do 07:30 dnia następnego

znak: SPZOZ/ŚZ/12/2017

data: 09.11.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nad pacjentami od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 08:00 do godz. 08:00 dnia następnego. Przewidywany obszar zabezpieczenia: gminy powiatu sanockiego tj. Sanok – Miasto, Sanok – gmina wiejska, Besko, Bukowsko, Tyrawa Wołoska, Zarszyn z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 świadczenia udzielane w miejscu Udzielającego Zamówienia przez pielęgniarkę posiadającą prawo wykonywania zawodu
Zadanie nr 2 świadczenia udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy przez pielęgniarkę posiadającą prawo wykonywania zawodu

znak: SPZOZ/ŚZ/11/2017

data: 31.10.2017

Zarządzenie
Oferta
Projekt umowy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji w Oddziale Dziecięcym
Zadanie nr 2 świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Oddziale Dziecięcym

znak: SPZOZ/ŚZ/10/2017

data: 31.10.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 świadczenia medyczne udzielane w dni powszednie, robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:05
Zadanie nr 2 świadczenia medyczne udzielane w dni powszednie, robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:05 do 07:30 dnia następnego lub w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 07:30 do 07:30 dnia następnego.

znak: SPZOZ/ŚZ/09/2017

data: 20.10.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Wyjaśnienie
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nad pacjentami od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 08:00 do godz. 08:00 dnia następnego. Przewidywany obszar zabezpieczenia: gminy powiatu sanockiego tj. Sanok – Miasto, Sanok – gmina wiejska, Besko, Bukowsko, Tyrawa Wołoska, Zarszyn z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 świadczenia udzielane w miejscu Udzielającego Zamówienia
Zadanie nr 2 świadczenia udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy

znak: SPZOZ/ŚZ/08/2017

data: 05.10.2017

Zarządzenie
Oferta
Umowa
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Wynik postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i pielęgniarki w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nad pacjentami od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 08:00 do godz. 08:00 dnia następnego. Przewidywany obszar zabezpieczenia: gminy powiatu sanockiego tj. Sanok – Miasto, Sanok – gmina wiejska, Besko, Bukowsko, Tyrawa Wołoska, Zarszyn z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 świadczenia udzielane w miejscu Udzielającego Zamówienia przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu

Zadanie nr 2 świadczenia udzielane w miejscu Udzielającego Zamówienia przez pielęgniarkę posiadającą prawo wykonywania zawodu

Zadanie nr 3 świadczenia udzielane w miejscu pobytu świadczeniobiorcy przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu

Zadanie nr 4 świadczenia udzielane w miejscu pobytu świadczeniobiorcy przez pielęgniarkę posiadającą prawo wykonywania zawodu

znak: SPZOZ/ŚZ/07/2017

data: 08.09.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Zmiana terminu składania ofert
Wynik postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w postaci badań USG dla dzieci.

znak: SPZOZ/ŚZ/06/2017

data: 04.08.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/05/2017

data: 23.06.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg zadań:
Zad. 1 Świadczenia lekarskie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Sanoku.
Zad. 2 Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ w Sanoku tzw. ,,dyżur pod telefonem” .

znak: SPZOZ/ŚZ/04/2017

data: 14.06.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Ginekologiczno-Położniczej SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/03/2017

data: 17.03.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Ginekologiczno-Położniczej SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/02/2017

data: 24.02.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Urazowo–Ortopedycznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/01/2017

data: 21.02.2017

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych niezabiegowych przez dwóch lekarzy w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/18/2016

data: 22.11.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań.
Zad. 1 Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji. – min. 30 godzin miesięcznie.
Zad. 2 Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. jeden dyżur w miesiącu.
Zad. 3 Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym tzw. „dyżur pod telefonem”

znak: SPZOZ/ŚZ/17/2016

data: 31.10.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w Dyspozytorni Medycznej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/16/2016

data: 16.09.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg zadań.
Zadanie nr 1 Poradnia Kardiologiczna w zakresie udzielania porad
Zadanie nr 2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/15/2016

data: 14.09.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji. – min. 30 godzin miesięcznie.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. jeden dyżur
w miesiącu.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym tzw.”dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/14/2016

data: 08.09.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji. – min. 30 godzin miesięcznie.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. trzy dyżury w miesiącu.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym tzw. „dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/13/2016

data: 18.08.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji. – min. jeden dzień w tygodniu.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. jeden dyżur w tygodniu.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym
tzw. ,,dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/12/2016

data: 29.07.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań:
Zad. 1 Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji – min. dwa dni w tygodniu.
Zad. 2 Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych – min. jeden dyżur w tygodniu.
Zad. 3 Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w oddziale Ginekologiczno- Położniczym tzw. ,,dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/11/2016

data: 15.07.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych niezabiegowych przez lekarzy w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/10/2016

data: 10.06.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania nr SPZOZ/ŚZ/9/2016 jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg zadań:
Zad. 1 Świadczenia lekarskie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Sanoku.
Zad. 2 Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Pracowni Tomografii Komputerowej SPZOZ w Sanoku tzw. ,,dyżur pod telefonem” .

znak: SPZOZ/ŚZ/09/2016

data: 10.06.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii , Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń tzw. ,,dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/08/2016

data: 10.06.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
specjalistów w dziedzinie pediatrii wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji w Oddziale Dziecięcym
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodków

znak: SPZOZ/ŚZ/07/2016

data: 10.06.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wg zadań.
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym
tzw. „dyżur pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/06/2016

data: 03.06.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg zadań:
Zadanie nr 1 Poradnia Gastroenterologiczna w zakresie udzielania porad
Zadanie nr 2 Poradnia Chorób Zakaźnych w zakresie udzielania porad

znak: SPZOZ/ŚZ/05/2016

data: 27.05.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale
Ginekologiczno-Położniczym wg zadań:
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w oddziale Ginekologiczno-Położniczym
tzw. „dyżur pod telefonem”.”

znak: SPZOZ/ŚZ/04/2016

data: 18.04.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale
Ginekologiczno-Położniczym wg zadań:
Zad. 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie normalnej ordynacji.
Zad. 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zad. 3. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w oddziale Ginekologiczno- Położniczym
tzw. „dyżur pod telefonem”.”

znak: SPZOZ/ŚZ/03/2016

data: 24.03.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wg zadań:
Zadanie 1 Świadczenia lekarskie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ w Sanoku
Zadanie 2 Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ w Sanoku tzw. „dyżur pod telefonem”

znak: SPZOZ/ŚZ/01/2016

data: 10.03.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w zakresie normalnej ordynacji i/lub kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/02/2016

data: 10.03.2016

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania