Podkarpacki system Informacji Medycznej

Portal PSIM (Podkarpacki System Informacji Medycznej) udostępnia możliwość rejestracji na wizytę w jednym z podmiotów leczniczych uczestniczących w projekcie PSIM. Funkcjonalność rejestracji jest dostępna tylko dla pacjentów posiadających aktywne konto Pacjenta lub subkonto na portalu PSIM.
Jeśli nie założyłeś konta Pacjenta na Portalu PSIM lub go założyłeś ale go nie aktywowałeś – nie zarejestrujesz się do lekarza przez Portal PSIM – musisz założyć i/lub aktywować konto Pacjenta – przejdź do sekcji jak założyć konto i subkonto w PSIM ?


Po założeniu i aktywacji konta procedura rejestracji wygląda następująco:

Krok 1 – Zalogowanie się na konto pacjenta

W pierwszym kroku należy wejść na portal PSIM i zalogować się na konto Pacjenta

Krok 2 – Wybór rodzaju usługi medycznej w danym podmiocie leczniczym

Wyszukaj usługę, na którą chcesz się zarejestrować. W tym celu należy uruchomić Informator o usługach medycznych lub Wyszukiwarkę usług medycznych.

Krok 3 – Wybór wolnego terminu wykonania usługi medycznej

Po wybraniu przycisku Zarejestruj wizytę, następuje wyświetlenie aktualnego terminarza z dostępnymi terminami wizyt. W terminarzu automatycznie pojawi się tydzień wynikający z preferowanego terminu wykonania usługi medycznej oraz zweryfikowanego on-line pierwszego wolnego terminu.

Uwaga: Wskazany pierwszy wolny termin wykonania usługi medycznej jest terminem orientacyjnym, ponieważ jest on uzależniony od bieżących rejestracji wykonywanych przez innych pacjentów.

Krok 4 – Rejestracja wizyty

Po wybraniu terminu wizyty pojawia się formatka rejestracji. Pacjent może zostać poproszony o wypełnienie dodatkowych informacji niezbędnych do zakończenia procesu rejestracji.

W celu potwierdzenia dokonywanej pacjent musi wybrać przycisk Zarejestruj wizytę.

Krok 5 – Potwierdzenie lub odrzucenie rejestracji

Po wybraniu Zarejestruj wizytę aplikacja wyświetla podsumowanie danych rejestracji i oczekuje na odpowiedź systemu podmiotu leczniczego, którego dotyczy rejestracja.

Jeśli system podmiotu leczniczego potwierdzi rejestrację, to w górnej części okna zostanie wyświetlony komunikat „Rejestracja została potwierdzona w systemie podmiotu leczniczego”. Potwierdzona rejestracja pojawi się na liście rejestracji dostępnych w Moje wizyty.

Jeśli system podmiotu leczniczego odrzuci rejestrację, lub w krótkim czasie nie zostanie zakończony proces rejestracji w podmiocie leczniczym, to w górnej części okna zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Szczegółowe informacje o procesie rejestracji na wizytę można przeczytać w systemie pomocy.

Krok 6 – Śledzenie informacji o rejestracji na koncie Pacjenta

Istnieje możliwość śledzenia informacji o rejestracji na koncie Pacjenta. Zakładka Moje dane/Moje wizyty.

Krok 7 – Realizacja wizyty lub anulowanie

Pozostaje już tylko udanie się na wizytę lekarską lub anulowanie rejestracji . Zakładka Moje dane/Moje wizyty.


Źródło: https://psim.podkarpackie.pl/jak-zarejestrowac-sie-na-wizyte