Apel o wsparcie finansowe

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku prowadzący Szpital Specjalistyczny zwraca się do jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Sanockiego i Bieszczad, wszelkich instytucji, fundacji, osób prawnych jak i osób prywatnych o wsparcie finansowe.
Szpital ze środków własnych w ostatnich latach zrealizował szereg kosztownych inwestycji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego miejscowego społeczeństwa i zachowania ciągłości udzielanych świadczeń zdrowotnych. W efekcie obecnie spłaca kredyty i pożyczki w kwocie około 500 000 zł miesięcznie. Koszt ostatniej pożyczki niezbędnej do budowy i wyposażenia Bloku Operacyjnego wynosił 13 629 690 zł i to pomimo uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Powiatu Sanockiego.
Szpital nie jest w stanie udźwignąć tego ciężaru zwłaszcza, że potrzeby zdrowotne społeczeństwa jak i zużywająca się infrastruktura szpitala generują dalsze niezbędne inwestycje.
W związku z powyższym zwracamy się o wsparcie finansowe do wszystkich osób i podmiotów chcących wspomóc rozwój Sanockiego Szpitala poprzez darowizny pieniężne.
Konto bankowe SPZOZ w Sanoku 81 1600 1462 1871 2194 2000 0001 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A również z dopiskiem „Darowizna ochrona zdrowia Szpital Specjalistyczny w Sanoku ”.
Lub na konto bankowe Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia 02 8642 0002 2001 0000 1238 0001 PBS O/Sanok z dopiskiem „darowizna ochrona zdrowia Szpital Specjalistyczny w Sanoku”
Jednocześnie wskazujemy możliwości przekazania 1% podatku dochodowego za rok 2019 na rzecz Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia (KRS 0000095501), która jako organizacja pożytku publicznego może otrzymywać wsparcie w tej formie na rzecz Sanockiego Szpitala.
SPZOZ w Sanoku deklaruje precyzyjne rozliczenie uzyskanego wsparcia finansowego poprzez zamieszczenie odpowiedniego raportu na stronie internetowej Szpitala.

Dyrekcja SPZOZ w Sanoku, grudzień 2019 r.


Zestawienie zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Sanoku od 01.12.2018 r. do 31.10.2019 r.

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł. Przeznaczenie Zrealizowano ze środków
1 Fotel laryngologiczny okulistyczny Fol-02  XII 2018 3 879,25 Oddział Otolaryngologiczny Środki własne
2 Szafa chłodnicza 4 539,62 Zakład Mikrobiologii Środki własne
3 Szafa chłodnicza 4 539,62 Zakład Mikrobiologii Środki własne
4 Wózek wielofunkcyjny 4 988,00 Oddział Dziecięcy Dotacja:  PBS Pomagam 4.500, Środki własne 488
5 Optyka Hopkinsa 8 641,89 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 4368,48 Środki własne 4273,41
6 Optyka Hopkinsa 8 641,89 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 4368,48 Środki własne 4273,42
7 Optyka Hopkinsa 8 641,89 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 4368,47 Środki własne 4273,42
8 Optyka Hopkinsa 8 641,89 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 4368,47 Środki własne 4273,43
9 Tor wizyjny laryngologiczny 316 155,55 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 159816,63 Środki własne 156338,92
10 Zestaw narzędzi laryngologicznych 110 112,14 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 55661,69  Środki własne 54450,45
11 Zestaw narzędzi laryngologicznych 98 803,23 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 49945,03  Środki własne 48858,2
12 Zestaw narzędzi laparoskopowych do zabiegów urologicznych 41 804,91 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 21132,38  Środki własne 20672,53
13 Zestaw narzędzi laparoskopowych do zabiegów urologicznych 41 804,91 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 21132,38  Środki własne 20672,54
14 Myjnia dezynfektor Steeleco 18 000,00 Blok Operacyjny Dotacja: Powiat Sanocki 16938  Środki własne 1062
15 Myjnia do obuwia 35 262,00 Blok Operacyjny Dotacja: Powiat Sanocki 33181,54 Środki własne 2080,46
16 Stolik do instrumentów chirurgicznych 2 700,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 1364,85 Środki własne 1335,15
17 Stolik do instrumentów chirurgicznych 2 700,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 1364,85 Środki własne 1335,15
18 Kardiomonitor 42 616,80 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 21542,79 Środki własne 21074,01
19 Kardiomonitor 42 616,80 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 21542,79 Środki własne 21074,01
20 Kardiomonitor 42 616,80 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 21542,79 Środki własne 21074,01
21 Kardiomonitor 42 616,80 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 21542,79 Środki własne 21074,01
22 Kardiomonitor 42 616,80 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 21542,80 Środki własne 21074,00
23 Wózek do transportu chorych 6 989,76 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 3533,32 Środki własne 3456,44
24 Zestaw Laparoskopowy 263 738,70 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 133319,91 Środki własne 130418,79
25 Zestaw Artroskopowy z torem wizyjnym 290 266,39 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 146729,66  Środki własne 143536,73
26 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66
27 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66
28 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66
29 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66
30 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66
31 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66
32 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66
33 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66
34 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66
35 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67
36 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67
37 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67
38 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67
39 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67
40 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67
41 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67
42 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67
43 Pompa infuzyjna Prefursor Plus 2 970,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67
44 Ssak elektryczny SO-5/70 Tornado 5 227,20 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 2642,35 Środki własne 2584,85
45 Ssak elektryczny SO-5/70 Tornado 5 227,20 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 2642,35 Środki własne 2584,85
46 Ssak elektryczny SO-5/70 Tornado 5 227,20 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 2642,35 Środki własne 2584,85
47 Ssak elektryczny SO-5/70 Tornado 5 227,20 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 2642,35 Środki własne 2584,85
48 Ssak elektryczny SO-5/70 Tornado 5 227,20 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 2642,35 Środki własne 2584,85
49 Aparat do znieczulania Perseus A500 164 249,64 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 83028,19 Środki własne 81221,45
50 Aparat do znieczulania Perseus A500 164 249,64 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 83028,19 Środki własne 81221,45
51 Aparat do znieczulania Perseus A500 164 249,64 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 83028,19 Środki własne 81221,45
52 Aparat do znieczulania Perseus A500 164 249,64 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 83028,19 Środki własne 81221,45
53 Aparat do znieczulania Perseus A500 164 249,64 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 83028,19 Środki własne 81221,45
54 Chłodziarka 5 043,00 Blok Operacyjny Środki własne
55 Chłodziarka 5 043,00 Blok Operacyjny Środki własne
56 Chłodziarka 5 043,00 Blok Operacyjny Środki własne
57 Stół operacyjny 223 776,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 113118,77 Środki własne 110657,23
58 Stół operacyjny 223 776,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 113118,77 Środki własne 110657,23
59 Stół operacyjny 300 780,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 152044,29 Środki własne 148735,71
60 Stół operacyjny 212 987,58 Blok Operacyjny   Środki własne
61 Stół operacyjny 241 449,82 Blok Operacyjny   Środki własne
62 Aparat RTG z ramieniem C 261 303,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 132088,66 Środki własne 129214,34
63 System do ogrzewania pacjenta 4 644,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 2347,54 Środki własne 2296,44
64 System do ogrzewania pacjenta 4 644,00 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 2347,54 Środki własne 2296,44
65 Łóżko elektryczne intensywnego nadzoru z wyposażeniem 7 175,52 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 3627,23 Środki własne 3548,29
66 Łóżko elektryczne intensywnego nadzoru z wyposażeniem 7 175,52 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 3627,23 Środki własne 3548,29
67 Łóżko elektryczne intensywnego nadzoru z wyposażeniem 7 175,52 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 3627,23 Środki własne 3548,29
68 Łóżko elektryczne intensywnego nadzoru z wyposażeniem 7 175,52 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 3627,23 Środki własne 3548,29
69 Łóżko elektryczne intensywnego nadzoru z wyposażeniem 7 175,52 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 3627,23 Środki własne 3548,29
70 Płuczka – dezynfektor 28 944,00 Oddział Pulmonologiczny Dotacja: ZUS Warszawa  5788,8 Środki własne 23155,2
71 Płuczka – dezynfektor 28 944,00 Oddział Chirurgiczny Dotacja: ZUS Warszawa  5788,8 Środki własne 23155,2
72 Płuczka – dezynfektor 28 944,00 Oddział Zakaźny Dotacja: ZUS Warszawa  5788,8 Środki własne 23155,2
73 Myjka do kaczei i basenów 19 170,00 Oddział Dziecięcy Dotacja: ZUS Warszawa 3834  ,Środki własne 15336
74 Myjka ultradźwiękowa do narzędzi 14 990,40 Centralna Sterylizacja Dotacja: Unia Europejska 14094,45 Środki własne 895,95
75 Sterylizator parowy Sterivap SP 189 995,76 Centralna Sterylizacja Dotacja: Unia Europejska 178786,01 Środki własne 11209,75
76 Rolki do transportu pacjenta 1 210,20 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 611,75  Środki własne 598,45
77 Mankiet do szybkich przetoczeń 172,80 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska  87,35 Środki własne 85,45
78 Mankiet do szybkich przetoczeń szt 2 172,80 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska  87,35 Środki własne 85,45
79 Mankiet do szybkich przetoczeń 86,40 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska  43,68 Środki własne 42,72
80 Zestaw do podgrzewania płynów infuzyjnych 4 719,60 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 2385,76 Środki własne 2333,84
81 Zestaw do podgrzewania płynów infuzyjnych 4 719,60 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 2385,76 Środki własne 2333,84
82 Zestaw do podgrzewania płynów infuzyjnych 4 719,60 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 2385,76 Środki własne 2333,84
83 Zestaw do podgrzewania płynów infuzyjnych 4 719,60 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 2385,75 Środki własne 2333,85
84 Zestaw do podgrzewania płynów infuzyjnych 4 719,60 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 2385,75 Środki własne 2333,85
85 Dozownik tlenu z butelką szklaną 302,40 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 152,86 Środki własne 149,54
86 Dozownik tlenu z butelką szklaną 302,40 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 152,86 Środki własne 149,54
87 Dozownik tlenu z butelką szklaną 302,40 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 152,86 Środki własne 149,54
88 Dozownik tlenu z butelką szklaną 302,40 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 152,86 Środki własne 149,54
89 Dozownik tlenu z butelką szklaną 302,40 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 152,87 Środki własne 149,53
90 Regulator próżni 361,80 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 182,89 Środki własne 178,91
91 Regulator próżni 361,80 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 182,89 Środki własne 178,91
92 Regulator próżni 361,80 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 182,89 Środki własne 178,91
93 Regulator próżni 361,80 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 182,89 Środki własne 178,91
94 Regulator próżni 361,80 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 182,89 Środki własne 178,91
95 Stolik zabiegowo opatrunkowy 1 531,44 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 774,14 Środki własne 757,3
96 Stolik zabiegowo opatrunkowy 1 531,44 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 774,14 Środki własne 757,3
97 Stolik zabiegowo opatrunkowy 1 531,44 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 774,14 Środki własne 757,3
98 Stolik zabiegowo opatrunkowy 1 531,44 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 774,14 Środki własne 757,3
99 Stolik zabiegowo opatrunkowy 1 531,44 Blok Operacyjny Dotacja: Unia Europejska 774,15 Środki własne 757,29
100 Pachymetr 12 420,00 Poradnia Okulistyczna Środki własne
101 Uretrotom wg Otisa z wymiennymi końcówkami 4 749,44 Blok Operacyjny Środki własne
102 Trepan z kraniotonem 75 281,40 Blok Operacyjny Dotacja: Powiat Sanocki 73038,02 Środki własne 2243,38
103 Zestaw narzędzi chirurgicznych 122 553,30 Blok Operacyjny Dotacja: Powiat Sanocki 118903,14  Środki własne 3650,16
104 Zestaw narzędzi chirurgicznych 8 306,37 Blok Operacyjny Dotacja: Powiat Sanocki 8058,84 Środki własne 247,53
105 Wózek reanimacyjny OR-2ABS, Optimum-R 3 871,80 Oddział Pulmonologiczny Darowizna Sanocka Fundacja Zdrowia
106 Spirometr Lungtest Handy 9 588,79 Poradnia Alergologiczna Środki własne
107 Cieplarka medyczna 9 720,00 Blok Operacyjny Dotacja: Powiat Sanocki 9331,2 Środki własne 388,80
108 Cieplarka medyczna 23 436,00 Blok Operacyjny Dotacja: Powiat Sanocki 22498,56 Środki własne 937,44
109 Wózek do przewożenia chorych z wieszakiem na kroplówki 6 103,41 SOR Dotacja: Powiat Sanocki 5878,98 Środki własne 224,43
110 Wózek do przewożenia chorych z wieszakiem na kroplówki 6 103,41 SOR Dotacja: Powiat Sanocki 5878,98 Środki własne 224,43
111 Wózek do przewożenia chorych z wieszakiem na kroplówki 6 103,42 SOR Dotacja: Powiat Sanocki 5878,98 Środki własne 224,44
112 Wózek do przewożenia chorych WP-02.0 5 898,42 SOR Dotacja: Powiat Sanocki 5681,53 Środki własne 216,89
113 Wózek do przewożenia chorych WP-02.1 5 898,42 SOR Dotacja: Powiat Sanocki 5681,53 Środki własne 216,89
114 Wózek reanimacyjny 3 871,80 Oddział Wewnętrzny Darowizna Sanocka Fundacja Zdrowia
115 Zestaw szafek przyłóżkowych 5 589,00 Blok Operacyjny Dotacja: Powiat Sanocki 5365,44 Środki własne 223,56
116 Wózek do przewożenia chorych 7 223,04 Blok Operacyjny Dotacja: Powiat Sanocki 6934,12 Środki własne 288,92
117 Urządzenie do dezynfekcji powietrza 14 747,70 Sekcja Utrzymania Czystości Darowizna Sanocka Fundacja Zdrowia
118 Chłodziarka LKUv 1610 4 980,27 Blok Operacyjny Dotacja: Powiat Sanocki 4781,06 Środki własne 199,21
119 Holter ciśnienia Watch BP 03 Afib 4 000,00 Oddział Neurologiczny Środki własne
 razem 4 606 799,39

 

Podsumowanie zakupów lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Sanoku od 01.12.2018 r. do 31.10.2019 r.

 

środki własne – Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Sanoku 2 311 621,93
dotacja  starostwo powiatowe – Powiat Sanocki 520 910,38
Dotacja:  PBS Pomagam 4 500,00
Dotacja: ZUS Warszawa 21 200,40
Darowizna Sanocka Fundacja Zdrowia 22 491,30
Dotacja: Unia Europejska 1 726 075,38
Razem 4 606 799,39 zł