Ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Dostawa produktów leczniczych - leki różne, kontrasty dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/22/2015

data: 24.06.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Zadanie nr 1  
Zadanie nr 2  
Zadanie nr 3  
Dostawa warzyw, owoców i innych dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/18/2015

data: 19.06.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Dostawa produktów mleczarskich i nabiału dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/17/2015

data: 17.06.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Dostawa akcesoriów do sprzątania, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz środków czystości oraz zastawy jednorazowego użytku i innych

znak: SPZOZ/PN/20/2015

data: 16.05.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa nici chirurgicznych

znak: SPZOZ/PN/21/2015

data: 05.05.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Sprostowanie  
Zawiadomienie o wyborze oferty  
Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku - ubezpieczenie pojazdów

znak: SPZOZ/PN/19/2015

data: 02.05.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia        
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Decyzja NR RK I.5410.7226.2014.HF  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz 2  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz 3  
Zawiadomienie o wyborze oferty  
Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Mikrobiologii i Analityki Medycznej

znak: SPZOZ/PN/16/2015

data: 27.05.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia        
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Dostawa leków różnych - uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/15/2015

data: 13.05.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Sprostowanie  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzucenie ofert / unieważnieniu postępowania  
Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/12/2015

data: 14.04.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania 
Dostawa mrożonek : warzywa, owoce, drób, podroby, ryby i inne (ryby wędzone, marynowane)
dla SPZOZ Sanok.w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/10/2015

data: 01.04.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa paliw różnych do samochodów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/13/2015

data: 23.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Sprostowanie  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/11/2015

data: 19.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Sprostowanie  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania  
Unieważnienie wyboru oferty / unieważnienie odrzucenia  
Dostawa produktów leczniczych, cz. III - leki różne, płyny infuzyjne, kontrasty dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/08/2015

data: 09.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Sprostowanie
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania 
Dostawa leków różnych - uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/09/2015

data: 05.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa materiałów budowlanych różnych: wodno- kanalizacyjnych, elektrycznych, malarskich, stolarskich, zapraw i klejów , materiałów ślusarskich, żarówek dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2015

data: 03.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wykluczeniu / odrzuceniu / wyborze ofert  
Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/07/2015

data: 18.02.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu oferty 
Zawiadomienie o wyborze ofert dot. zadania nr 1 
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/06/2015

data: 11.02.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/05/2015

data: 04.02.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/02/2015

data: 21.01.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania 
Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do analizatora SYSMEX K-4500 wraz
z serwisowaniem oraz dzierżawa analizatora kompatybilnego z posiadanym SYSMEX K-4500
oraz innych odczynników dla SPZOZ w Sanoku, część I

znak: SPZOZ/PN/03/2015

data: 15.01.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa artykułów spożywczych różnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2015

data: 14.01.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze oferty  
Dostawa leków różnych- uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/53/2014

data: 19.12.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Przedłużenie terminu składania ofert  
Odpowiedzi na zapytania wykonwaców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku - łączniki zespolenia kostne dla SPZOZ
w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/49/2014

data: 16.12.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Ogłoszenie dodatkowych informacji  
Zawaidomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania  
Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z rozbudową sieci, dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych i innych niezbędnych urządzeń komputerowych w ramach projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku jako element PSIM" komplementarnego z projektem "Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM" - zakres dodatkowy

znak: SPZOZ/PN/47/2014

data: 11.12.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Umowa PSIM zadanie 1  
Umowa PSIM zadanie 2  
Umowa PSIM zadanie 3  
Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy / odrzuceniu / wyborze ofert  
Dostawa artykułów spożywczych różnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2015

data: 14.01.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zawaidomienie o wyborze ofert \ wykluczeniu \ odrzuceniu oferty  
Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/52/2014

data: 04.12.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zawaidomienie o wyborze ofert \ wykluczeniu \ odrzuceniu oferty  
Dostawa produktów spożywczych różnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/50/2014

data: 03.12.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  
Dostawa pieczywa dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/51/2014

data: 28.11.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze / wykluczeniu / odrzuceniu oferty   
Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/48/2014

data: 18.11.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze oferty  
Dostawa produktów leczniczych, cz.II - antybiotyki albuminy dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/43/2014

data: 04.11.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Zakup wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem tomografu komputerowego 16-rzędowego
dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PO/01/2014

data: 28.10.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Wniosek o dopuszczenie do udziału oraz wzory dokumentów i oświadczeń  
Projekty techniczne  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco-dezynfekcyjnych dla sekcji utrzymania czystości SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/45/2014

data: 16.10.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa produktów leczniczych, cz.I - do terapii przewlekłego WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/44/2014

data: 15.10.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/41/2014

data: 10.10.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Sprostowanie  
Zawaidomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania  
Usługa udzielenia pożyczki finansowej w wysokości 2 mln zł dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/42/2014

data: 08.10.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców        
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości  
Zawiadomienie o wyborze oferty  
Zakup i wykonanie druków medycznych, biurowych, ksiąg medycznych i innych dla SPZOZ
w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/40/2014

data: 02.10.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert \ odrzuceniu ofert 
Kompleksowe zaopatrzenie SPZOZ w Sanoku w gazy medyczne i związaną z tym dzierżawą zbiorników na ciekły tlen medyczny oraz dzierżawą butli

znak: SPZOZ/PN/39/2014

data: 02.10.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Dostawa produktów leczniczych, cz. VI - żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe, płyny infuzyjne
i inne  dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/38/2014

data: 08.09.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Sprostowanie  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert \ unieważnieniu postępowania  
Dostawa pieczywa dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/37/2014

data: 04.09.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/33/2014

data: 26.08.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Informacja dodatkowa  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów wewnątrznaczyniowych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/35/2014

data: 22.08.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania  
Dostawa środków piorąco - dezynfekcyjnych worków foliowych na odpady mdyczne, specjalne, komunalne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/34/2014

data: 06.08.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze oferty  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/32/2014

data: 31.07.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania 
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/36/2014

data: 25.07.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert  
Zakup sprzętu medycznego - aparatu USG z trzema głowicami na podstawie jezdnej.
 

znak: SPZOZ/PN/31/2014

data: 14.07.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Załączniki  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów dla Zakładu Mikrobiologii i Serologi Transfuzjologicznej SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/PN/27/2014

data: 07.07.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Załączniki  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Przedłużenie terminu składania ofert  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców - sprostowanie  
Zawiadomienie o wyborze ofert dla zadań 1 do 20 
Zawiadomienie o wyborze ofert dla zadania 21 
Dostawa wyrobów wędliniarskich, mięsa, podrobów, drobiu, wyrobów drobiarskich dla SPZOZ
w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/26/2014

data: 03.07.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku - ubezpieczenie majątkowe

znak: SPZOZ/PN/30/2014

data: 02.07.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia       
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmiana  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Informacja dodatkowa  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku - uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/29/2014

data: 27.06.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia        
Odpowiedzi na zapytania wykonawców     
Sprostowanie  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania  
Dostawa warzyw i owoców i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/20/2014

data: 12.06.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze oferty / odrzuceniu oferty 
Dostawa nici chirurgicznych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/24/2014

data: 11.06.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa produktów mleczarskich i nabiału dla SPZOZ Sanoku

znak: SPZOZ/PN/19/2014

data: 10.06.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa pieczywa dla SPZOZ Sanoku

znak: SPZOZ/PN/18/2014

data: 10.06.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawców / odrzuceniu / wyborze ofert  
Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku - ubezpieczenie pojazdów

znak: SPZOZ/PN/28/2014

data: 09.06.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze oferty  
Dostawa leków różnych - powtórka dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/22/2014

data: 04.06.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania  
Usługa dzierżawy mobilnego spiralnego, minimum czterorzędowego tomografu komputerowego wraz ze szkoleniem obsługi: personelu technicznego oraz lekarzy

znak: SPZOZ/PN/25/2014

data: 29.05.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa produktów leczniczych, cz. V - heparyny dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/23/2014

data: 27.05.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/09/2014

data: 16.05.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania  
Dostawa akcesoriów do sprzątania, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz środków czystości oraz zastawy jednorazowego użytku i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/21/2014

data: 13.05.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert  
Dostawa materiałów opatrunkowych - powtórka

znak: SPZOZ/PN/17/2014

data: 18.04.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców     
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SP ZOZ w Sanoku - uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/15/2014

data: 16.04.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Odpowiedzi na pytania wykonawców  
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Zawiadomienie o wyborze / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania 
Zawiadomienie o ponownym wyborze ofert 
Integracja systemu informatycznego SP ZOZ w Sanoku z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej w ramach projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku jako element PSIM komplementarnego z projektem Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM

znak: SPZOZ/PN/16/2014

data: 21.03.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia        
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa paliw różnych do samochodów SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/02/2014

data: 18.03.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Zawiadomienie o wyborze ofert II  
Dostawa mrożonek: warzywa , owoce, drób, podroby ryby i inne (ryby wędzone, marynowane) dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/13/2014

data: 17.03.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze oferty / odrzuceniu oferty  
Dostawa produktów leczniczych, cz. IV -leki różne, płyny infuzyjne, kontrasty dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/14/2014

data: 14.03.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na pytania wykonawców     
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/11/2014

data: 05.03.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - sprostowanie  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Odpowiedzi na pytania wykonawców  
Sprostowanie  
Uzupełnienie  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania  
Dostawa materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/12/2014

data: 20.02.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Sprostowanie  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu oferty  
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów           SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/07/2014

data: 18.02.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia        
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/05/2014

data: 13.02.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa leków różnych - uzupełnienie dla SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/10/2014

data: 13.02.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Roboty budowlane w przedmiocie dostosowanie budynku pawilonu pulmonologicznego - zakaźnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy szpitalnej

znak: SPZOZ/PN/08/2014

data: 05.01.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Wykaz stolarki drzwiowej     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa leków różnych - uzupełnienie dla SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/06/2014

data: 28.01.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/03/2014

data: 21.01.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Sprostowanie  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Sprostowanie  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania  
Dostawa materiałów budowlanych różnych: wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, malarskich, stolarskich, hutniczych, zapraw i klejów, materiałów ślusarskich, żarówek i baterii dla SP ZOZ
w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2014

data: 17.01.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu oferty     
Zakup wyposażenia dla administracji oraz oddziału neurologii w ramach zadania Rozbudowa Szpitala  w Sanoku poprzez budowę oddziału  Neurologicznego wraz z administracją - realizacja prac niezbędnych do funkcjonowania nowego obiektu

znak: SPZOZ/PN/04/2014

data: 13.01.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia        
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu oferty