Ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Dostawa materiałów budowlanych różnych: wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, malarskich, stolarskich, hutniczych, zapraw i klejów, materiałów ślusarskich, żarówek i baterii dla SP ZOZ
w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2014

data: 17.01.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zakup wyposażenia dla administracji oraz oddziału neurologii w ramach zadania Rozbudowa Szpitala  w Sanoku poprzez budowę oddziału  Neurologicznego wraz z administracją - realizacja prac niezbędnych do funkcjonowania nowego obiektu

znak: SPZOZ/PN/04/2014

data: 13.01.2014

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia        
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Dostawa sprzętu wielokrotnego i jednorazowego użytku - łączniki zespolenia kostne dla SPZOZ
w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/69/2013

data: 20.12.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Dostawa produktów leczniczych, cz. III do terapii przewlekłego WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/68/2013

data: 18.12.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Dostawa artykułów spożywczych różnych

znak: SPZOZ/PN/64/2013

data: 17.12.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/67/2013

data: 06.12.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia           
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Zakup mebli oraz wyposażenia dla administracji oraz oddziału neurologii w ramach zadania Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budowę oddziału Neurologicznego wraz z administracją - realiacja prac niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania nowego obiektu

znak: SPZOZ/PN/66/2013

data: 06.12.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia              
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Informacja dodatkowa  
Informacja dodatkowa 2
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania  
Dostawa laboratoryjnych wyrobów ze szkła oraz różnego drobnego sprzętu laboratoryjnego wielokrotnego i jednorazowego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/63/2013

data: 29.11.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców     
Sprostowanie     
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania  
Usługa udzielenia i obsługi pożyczki/kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 240 402,00 zł z roczną karencją w spłacie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/61/2013

data: 26.11.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Polisa Ubezpieczeniowa SPZOZ w Sanoku  
Przykład obliczenia kosztów kredytu  
Zawiadomienie o wyborze oferty  
Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/62/2013

data: 25.11.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania: Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budowę oddziału Neurologicznego wraz z administracją - realizacja prac niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania nowego obiektu - powtórka

znak: SPZOZ/PN/65/2013

data: 22.11.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Sprostowanie  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SP ZOZ w Sanoku - powtórka

znak: SPZOZ/PN/60/2013

data: 15.11.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania  
Dostawa produktów leczniczych, cz. II - antybiotyki albuminy dla SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/57/2013

data: 12.11.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa produktów leczniczych, cz. I - do terapii przewlekłego WZW

znak: SPZOZ/PN/58/2013

data: 29.10.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Rozbudowa sieci dyspozytorskiej łączności radiowej państwowego ratownictwa medycznego na obszarze powiatów sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i brzozowskiego w oparciu o skoncentrowaną dyspozytornię medyczną SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/59/2013

data: 23.10.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze oferty  
Dostawa ręczników listkowych, papieru toaletowego do dozowników oraz środków czyszcząco - dezynfekcyjnych dla Sekcji utrzymania czystości SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/56/2013

data: 17.10.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o odrzuceniu / wyborze ofert  
Dostawa materiałów opatrunkowych - wyroby z gazy dla SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/54/2013

data: 15.10.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania: Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budowę oddziału Neurologicznego wraz z administracją - realizacja prac niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania nowego obiektu

znak: SPZOZ/PN/55/2013

data: 11.10.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia      zadanie nr 2 po zmianach  
Sprostowanie  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze / wykluczeniu z postępowania / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania  
Dostawa środkow dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/52/2013

data: 09.10.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze oferty  
Dostawa produktów leczniczych, cz. IV - żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe, płyny infuzyjne

znak: SPZOZ/PN/53/2013

data: 17.09.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - poprawiony  
Sprostowanie  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa leków różnych - uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/51/2013

data: 17.09.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Zakup i wykonanie druków medycznych, biurowych, ksiąg medycznych i innych
dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/50/2013

data: 16.09.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/48/2013

data: 11.09.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania  
Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 7  
Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zadania nr 7  
Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/47/2013

data: 21.08.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa worków foliowych na odpady medyczne, specjalne, komunalne oraz worków strunowych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/39/2013

data: 19.08.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Roboty budowlane w przedmiocie zadania Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budowę
oddziału Neurologicznego wraz z administracją - realizacja prac niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania nowego obiektu

znak: SPZOZ/PN/49/2013

data: 14.08.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami    
Harmonogram rzeczowo-finansowy zał. nr 6 do umowy - wzór  
Zmiana dokumentacji - gazy medyczne  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa środków piorąco - dezynfekcyjnych dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/38/2013

data: 13.08.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych
dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/40/2013

data: 12.08.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców     
Zawiadomienie o odrzuceniu / wyborze ofert  
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów wewnątrznaczyniowych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/41/2013

data: 02.08.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Sprostowanie  
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania  
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania  
Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Mikrobiologii - powtórka

znak: SPZOZ/PN/45/2013

data: 01.08.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz.2  
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnienie postępowania  
Roboty budowlane w przedmiocie: Termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna - wymiana zaworów termostatycznych

znak: SPZOZ/PN/46/2013

data: 25.07.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa środków dezynfekcyjnych

znak: SPZOZ/PN/44/2013

data: 18.07.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Sprostowanie  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odzuceniu ofert  
Dostawa wyrobów wędliniarskich, mięsa, podrobów, drobiu, wyrobów drobiarskich

znak: SPZOZ/PN/43/2013

data: 17.07.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa leków różnych - uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/42/2013

data: 16.07.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku do zabiegów wewnątrznaczyniowych

znak: SPZOZ/PN/36/2013

data: 15.07.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Usługa bankowa udzielenia kredytu obrotowego w rachunku kredytowym - limit odnawialny
1,9 mln zł - powtórka

znak: SPZOZ/PN/37/2013

data: 10.07.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku

znak: SPZOZ/PN/27/2013

data: 04.07.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania  
Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku - ubezpieczenie majątkowe

znak: SPZOZ/PN/35/2013

data: 03.07.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia        
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Roboty budowlane w przedmiocie termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna.

znak: SPZOZ/PN/34/2013

data: 28.06.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia        
Harmonogram rzeczowo finansowy budynek główny szpitala  
Harmonogram rzeczowo finansowy budynek oddziału zakaźnego i pulmonologicznego  
Harmonogram rzeczowo finansowy budynek przychodni specjalistycznej przy ul. Lipińskiego  
Informacja dla wykonawców  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / wykluczeniu z postępowania / odrzuceniu ofert  
Zakup sprzętu medycznego

znak: SPZOZ/PN/31/2013

data: 21.06.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Usługę bankową udzielenia kredytu obrotowego w rachunku kredytowym - limit odnawialny
1,9 mln zł dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/33/2013

data: 17.06.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Bilans na dzień 31.03.2013  
Rachunek zyskow i strat za okres od 01.01 - 31.03.2013  
Aneks nr 1do umowy nr 0901001903201301 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne  
Sprostowanie  
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  
Dostawa nici chirurgicznych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/32/2013

data: 13.06.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa warzyw, owoców i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/30/2013

data: 12.06.2013

Ogłoszenie o zamówieniu     
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa pieczywa dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/24/2013

data: 11.06.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa produktów mleczarskich i nabiału dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/25/2013

data: 11.06.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa fabrycznie nowego ambulansu ratowniczego typ B dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/28/2013

data: 06.06.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o odrzuceniu / wyborze ofert  
Dostawa filmów do mammografii, filmów RTG oraz wywoływaczy i utrwalaczy do obróbki automatycznej dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/22/2013

data: 03.06.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Nowy załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku - ubezpieczenie pojazdów

znak: SPZOZ/PN/29/2013

data: 29.05.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia        
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Mikrobiologii i Analityki Medycznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/23/2013

data: 29.05.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia        
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Załącznik nr 2 do SIWZ  Zadanie 1-9 poprawiony  
Sprostowanie  
Sprostowanie  
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku do zabiegów wewnątrznaczyniowych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/26/2013

data: 09.05.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania  
Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/16/2013

data: 30.04.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Informacje dla wykonawców     
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu / unieważnieniu postępowania   
Dostawa akcesoriów do sprzątania, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz środków czystości oraz zastawy jednorazowego użytku i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/21/2013

data: 25.04.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Sprostowanie  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zmiany w siwz - sprostowanie  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa leków różnych - uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/20/2013

data: 04.04.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/17/2013

data: 03.04.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania  
Zakup oraz dzierżawa sprzętu medycznego dla  potrzeb SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/19/2013

data: 02.04.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 3  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 4  
Przedłużenie terminu składania ofert  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu postępowania   
Dostawa mrożonek: warzywa, owoce, podroby, ryby i inne

znak: SPZOZ/PN/10/2013

data: 20.03.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa paliw różnych do samochodów

znak: SPZOZ/PN/18/2013

data: 19.03.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa produktów leczniczych, cz. III - leki różne, płyny infuzyjne, kontrasty

znak: SPZOZ/PN/12/2013

data: 14.03.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / wykluczeniu z postępowania / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania  
Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/15/2013

data: 11.03.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia        
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Zakup sterylizatora parowego zasilanego parą centralną dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/07/2013

data: 27.02.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Przedłużenie terminu składania ofert  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Usługa udzielenia i obsługi kredytu inwestycyjnego pomostowego dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/14/2013

data: 19.02.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia           
Sprostowanie  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - po zmianach  
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/13/2013

data: 19.02.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Informacja dotycząca specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Sprostowanie  
Sprostowanie  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Sprostowanie  
Sprostowanie  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania  
Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z rozbudową sieci, dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych i innych niezbędnych urządzeń komputerowych w ramach projektu pn. "Kompleksowa Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku jako element PSIM" komplementarnego z projektem "Podkarpacki System Informacji Medycznej" PSIM

znak: SPZOZ/PN/08/2013

data: 19.02.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego     
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie  
Informacja o zmianach w SIWZ i załącznikach oraz zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie  
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - poprawiona     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Sprostowanie     
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie  
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego     
Cofnięcie odwołania  
Informacja dla wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze oferty  
Dostawa materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/11/2013

data: 18.02.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Sprostowanie  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa monitora do ciągłych pomiarów parametrów hemodynamicznych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/09/2013

data: 11.02.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Sprostowanie  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/06/2013

data: 06.02.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja poprawiona  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy / odrzuceniu / wyborze / unieważnieniu postępowania  
Sprostowanie  
Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty oraz czynności unieważnienia postępowania  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa odczynników, kalibratorów i akcesoriów do aparatu CC-3003 oraz dzierżawę dwóch analizatorów koagulologicznych do których kompatybilnymi są odczynniki do aparatu CC-3003 dla Zakładu Analityki Medycznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/02/2013

data: 04.02.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2013

data: 01.02.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawcow     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa leków różnych - uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/03/2013

data: 21.01.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia           
Zawiadomienie o wyborze / unieważnieniu postępowania  
Dostawa materiałów budowlanych różnych: wodnokanalizacyjnych, elektrycznych, malarskich, stolarskich, hutniczych zapraw i klejów oraz materiałów ślusarskich dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/05/2013

data: 17.01.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Sprostowanie  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku - uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2013

data: 09.01.2013

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Sprostowanie  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania