Ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku - powtórka

znak: SPZOZ/PN/40/2015

data: 04.11.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Sprostowanie SIWZ  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Dostawa produktów leczniczych cz.II - antybiotyki albuminy dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/41/2015

data: 02.11.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Załącznik nr 2 do SIWZ (zadania)                    
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Dostawa odczynników do oznaczeń immunotransfuzjologicznych mikrometodą wraz z dzierżawą niezbędnych urządzeń dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/36/2015

data: 23.10.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Sprostowanie  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Dostawa produktów leczniczych do terapii przewlekłego WZW dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/38/2015

data: 21.10.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Załącznik nr 2 do SIWZ (zadania)                    

Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/35/2015

data: 12.10.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Usługa bankowej obsługi kredytu obrotowego w rachunku kredytowym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/37/2015

data: 07.10.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2 
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa produktów leczniczych- żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe, płyny infuzyjne i inne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/34/2015

data: 01.10.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Zadanie nr 1  
Zadanie nr 2  
Zadanie nr 3  
Zadanie nr 4  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/33/2015

data: 29.09.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze oferty  
Usługa udzielenia pożyczki finansowej w wysokości 3,8 mln. zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/30/2015

data: 03.09.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (po weryfikacji 18.09.2015 r.)  
Plan inwestycyjny (rzeczowy) na 2015 r.  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/32/2015

data: 01.09.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert  
Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/29/2015

data: 01.09.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadmienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert  
Dostawa środków piorąco-dezynfekcyjnych, worków foliowych na odpady medyczne, specjalne, komunalne dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/25/2015

data: 28.08.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Zakup aparatu USG w ramach projektu pn.: Zwiększenie dostępności do diagnostyki nowotworowej w Powiecie Sanockim poprzez zakup aparatu USG dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/31/2015

data: 27.08.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku - powtórka

znak: SPZOZ/PN/28/2015

data: 30.07.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2  
Zmiany w SIWZ  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców         Sprostowanie  
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania  
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru / wyborze ofert     
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/27/2015

data: 24.07.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Załącznik nr 2 do SIWZ (AKTUALNY)  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert  
Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SPZOZ w Sanoku - powtórka

znak: SPZOZ/PN/26/2015

data: 17.07.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Załącznik nr 1 do SIWZ  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania  
Dostawa wyrobów wędliniarskich, mięsa, podrobów, drobiu, wyrobów drobiarskich dla SPZOZ
w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/23/2015

data: 09.07.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku - ubezpieczenie majątkowe

znak: SPZOZ/PN/24/2015

data: 03.07.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/14/2015

data: 01.07.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców     
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / wykluczeniu wykonawcy / unieważnieniu postępowania  
Dostawa produktów leczniczych - leki różne, kontrasty dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/22/2015

data: 24.06.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Zadanie nr 1  
Zadanie nr 2  
Zadanie nr 3  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert  
Dostawa warzyw, owoców i innych dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/18/2015

data: 19.06.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa produktów mleczarskich i nabiału dla SPZOZ Sanok

znak: SPZOZ/PN/17/2015

data: 17.06.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa akcesoriów do sprzątania, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz środków czystości oraz zastawy jednorazowego użytku i innych

znak: SPZOZ/PN/20/2015

data: 16.05.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa nici chirurgicznych

znak: SPZOZ/PN/21/2015

data: 05.05.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Sprostowanie  
Zawiadomienie o wyborze oferty  
Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku - ubezpieczenie pojazdów

znak: SPZOZ/PN/19/2015

data: 02.05.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia        
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Decyzja NR RK I.5410.7226.2014.HF  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz 2  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz 3  
Zawiadomienie o wyborze oferty  
Dostawa odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Mikrobiologii i Analityki Medycznej

znak: SPZOZ/PN/16/2015

data: 27.05.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia        
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Sprostowanie  
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania 
Dostawa leków różnych - uzupełnienie

znak: SPZOZ/PN/15/2015

data: 13.05.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Sprostowanie  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzucenie ofert / unieważnieniu postępowania  
Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/12/2015

data: 14.04.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania 
Dostawa mrożonek : warzywa, owoce, drób, podroby, ryby i inne (ryby wędzone, marynowane)
dla SPZOZ Sanok.w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/10/2015

data: 01.04.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa paliw różnych do samochodów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/13/2015

data: 23.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Sprostowanie  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/11/2015

data: 19.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Sprostowanie  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania  
Unieważnienie wyboru oferty / unieważnienie odrzucenia  
Dostawa produktów leczniczych, cz. III - leki różne, płyny infuzyjne, kontrasty dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/08/2015

data: 09.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Sprostowanie
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania 
Dostawa leków różnych - uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/09/2015

data: 05.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa materiałów budowlanych różnych: wodno- kanalizacyjnych, elektrycznych, malarskich, stolarskich, zapraw i klejów , materiałów ślusarskich, żarówek dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/04/2015

data: 03.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wykluczeniu / odrzuceniu / wyborze ofert  
Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/07/2015

data: 18.02.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu oferty 
Zawiadomienie o wyborze ofert dot. zadania nr 1 
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/06/2015

data: 11.02.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/05/2015

data: 04.02.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert / unieważnieniu postępowania  
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/02/2015

data: 21.01.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Zawiadomienie o wyborze ofert / odrzuceniu ofert / unieważnieniu postępowania 
Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do analizatora SYSMEX K-4500 wraz
z serwisowaniem oraz dzierżawa analizatora kompatybilnego z posiadanym SYSMEX K-4500
oraz innych odczynników dla SPZOZ w Sanoku, część I

znak: SPZOZ/PN/03/2015

data: 15.01.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
Zawiadomienie o wyborze ofert  
Dostawa artykułów spożywczych różnych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/PN/01/2015

data: 14.01.2015

Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia     
Zawiadomienie o wyborze oferty