Aktualności

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zrealizował projekt:

mini

„Zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez odnowę i unowocześnienie bazy transportowej Zespołów Ratownictwa Medycznego, (zakup ambulansu specjalistycznego z wyposażeniem) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. PROGRAM OPERACYJNY: Infrastruktura i Środowisko PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia DZIAŁANIE: 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Celem projektu jest podniesienie poziomu życia poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej, a w szczególności infrastruktury ochrony zdrowia. Wdrożenie…
Czytaj dalej

Wmurowanie kamienia węgielnego pod lądowisko dla helikopterów sanitarnych

mini

Dnia 18.08.2010 r. Wiceminister Zdrowia Marek Haber, Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Gałązkowski i Starosta Sanocki Wacław Krawczyk dokonali wmurowania aktu erekcyjnego pod lądowisko dla helikopterów sanitarnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku. Budowa zrealizowana zostanie ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania inwestycyjnego: „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sanoku, zakup sprzętu medycznego dla…
Czytaj dalej

Remont Oddziału Wewnętrznego

mini

W okresie maj-lipiec 2010 r. przeprowadzony został kompleksowy remont Oddziału Wewnętrznego. Był to najobszerniejszy remont wykonany w sanockim szpitalu na przestrzeni ostatnich lat. Udało się go dokonać przy zachowaniu ciągłości leczenia pacjentów. Prace remontowe objęły: – Wymianę okien i drzwi, – Modernizację instalacji elektrycznej, sieci komputerowej, gazów medycznych i sieci wodno-kanalizacyjnej, – Odnowienie dwunastu sal chorych, korytarza, sali zabiegowej, gabinetu ordynatora oddziału i pokoju pielęgniarki oddziałowej (wymiana wykładzin podłogowych i…
Czytaj dalej

Remont dachu szpitalnego

mini

W ostatnich dniach lipca 2010 r. rozpoczął się remont dachu kompleksu szpitalnego przy ul. 800-lecia 26. Zaplanowane do realizacji prace obejmą: – Oczyszczenie poszycia dachowego o powierzchni 4000 m2 – Usunięcie skorodowanych elementów blacharskich i uzupełnienie ubytków – Montaż okien w lukarnach – Wymiana skorodowanych rynien i rur spustowych – Uszczelnienie poszycia dachowego – Dwukrotne malowanie dachu Zakończenie prac przewidziane jest na listopad 2010 r.

Nowy sprzęt medyczny na Bloku Operacyjnym

mini

W lipcu 2010 r. Blok Operacyjny Szpitala Specjalistycznego w Sanoku otrzymał dwa nowe urządzenia medyczne: trepan i stół operacyjny. Trepan jest specjalistycznym urządzeniem zabiegowym służącym do przeprowadzania operacji trepanacji czaszki u osób z urazami czaszkowo-mózgowymi (np. u ofiar wypadków drogowych). Sprzęt ten bezpośrednio ratuje ludzkie życie. Urządzenie posiada dodatkowy osprzęt (dermatom), dzięki któremu możliwe jest pobieranie płatów skórnych i leczenie trudno gojących się ran (np. u osób z rozległymi oparzeniami)….
Czytaj dalej

Nowy ultrasonograf w Oddziale Chirurgii

mini

Dnia 21.06.2010 r. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologii został wyposażony w nowoczesny, japoński aparat USG „Tosiba Nemio XG”. Aparat będzie używany do wykonywania badań ultrasonograficznych u pacjentów z miażdżycą (ocena drożności tętnic techniką dopplerowską, wykrywanie tętniaków aorty), zaburzeniami żylnymi (np. zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych), chorobami układu pokarmowego (USG narządów jamy brzusznej) i moczowego (USG nerek, biopsje prostaty pod kontrolą USG). Bezpośredni dostęp do urządzenia przyspieszy proces…
Czytaj dalej

Święto malarskie „Sztuka pomaga w leczeniu”

mini

Dnia 22.06.2010 r. odbyła akcja malarska „Sztuka pomaga w leczeniu” („4-Nation PaintFest”) zorganizowana przez „The Foundation for Hospital Art” (FFHA, Scott Feight), Urząd Miejski w Sanoku, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku i Sanocki Dom Kultury. W trakcie imprezy mieszkańcy Sanoka, Humennego (Słowacja) i Drohobycza (Ukraina) oraz członkowie amerykańskiej fundacji FFHA i pracownicy Konsulatu Generalnego USA w Krakowie wykonali 15 wieloczęściowych obrazów. Gotowe prace otrzymały trzy placówki…
Czytaj dalej

Dary Konsulatu USA w Krakowie dla Oddziału Dziecięcego

mini

Dnia 22 czerwca 2010 r. Oddział Dziecięcy w Sanoku gościł przedstawicieli Konsulatu Generalnego USA w Krakowie – Konsula ds. Prasy i Kultury Benjamin Ousley`a wraz z rodziną i asystentką Elżbietą Konarską. W trakcie wizyty Konsul Benjamin Ousley zapoznał się ze specyfiką pracy personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w oddziale oraz podarował książki, zabawki, przybory do pisania, malowania i rysowania dla najmłodszych pacjentów Oddziału Dziecięcego.

Dar Fundacji TVN „Nie jesteś sam” dla Oddziału Dziecięcego

mini

Dnia 15 czerwca 2010 r. Oddział Dziecięcy Szpitala Specjalistycznego w Sanoku otrzymał nowy sprzęt medyczny – kardiomonitor i pulsoksymetr. Urządzenia te służą do monitorowania podstawowych funkcji życiowych u dzieci: tętna, toru oddechowego, wysycenia krwi tlenem, ciśnienia tętniczego krwi i temperatury ciała. Są używane u najciężej chorych dzieci z dusznością, zaburzeniami rytmu serca, po zatruciach, we wstrząsie, z sepsą, po napadach drgawek, z zaburzeniami świadomości oraz podczas wykonywania badań diagnostycznych wymagających…
Czytaj dalej