Aktualności

Wstrzymanie przyjęć – Oddział Kardiologiczny, Wewnętrzny

Informujemy iż z dniem 8.03.2019 wstrzymuje się do odwołania przyjęcia planowe na Oddziale Kardiologicznym oraz Oddziale Wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego w Sanoku – z uwagi na brak wolnych łóżek. Przyjmowanie pacjentów w stanach zagrażających życiu i zdrowiu do ww. oddziałów pozostaje bez zmian.

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania Prezesowi Zarządu Fundacji PBS pomagam Wojciechowi Teleżyńskiemu oraz Członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej za pomoc finansową w zakupie wózka wielofunkcyjnego do sali intensywnego nadzoru (Sali R) w Oddziale Dziecięcym Szpitala Specjalistycznego w Sanoku. Posiadanie tego sprzętu medycznego jest niezbędne do sprawnego prowadzenia resuscytacji oddechowo – krążeniowej oraz udzielania pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia na terenie oddziału. Szacunkowy koszt tego wyposażenia to blisko 5000 złotych. Pragniemy wyrazić…
Czytaj dalej

SPZOZ w Sanoku jest w trakcie wdrażania standardów jakości w celu uzyskania certyfikatu akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

SPZOZ w Sanoku jest w trakcie wdrażania standardów jakości w celu uzyskania certyfikatu akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Z przyjemnością informujemy, że od 28 czerwca 2017 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku uczestniczy w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, którego realizatorem jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie. Przewidywany termin uzyskania akredytacji to połowa roku 2019. Głównym celem…
Czytaj dalej

Zmiana lokalizacji Oddziału Otolaryngologicznego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, iż z dniem 2.01.2018 zmianie uległa lokalizacja Oddziału Otolaryngologicznego. Nowa lokalizacja: ul. 800-lecia 26 38-500 Sanok III piętro Wraz ze zmianą lokalizacji zmianie uległy również numery telefonów. Nowe numery telefonów: Ordynator – 13 46 56 104 Pokój Lekarski – 13 46 56 204 Pielęgniarka Oddziałowa – 13 46 56 111 Dyżurka pielęgniarek – 13 46 56 105 Sekretariat / Pracownia audiometrii –…
Czytaj dalej

24.12.2018 r. jest dniem wolnym od pracy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, iż 24.12.2018 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 12.11.2018 r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ/ZARZ/NK/193/2018, jednocześnie informuję iż 31.12.2018 r. Administracja jest czynna do godz. 12.00. Podstawa prawna: § 40 ust.3 lit. b Regulaminu Pracy

Informacja dla pacjentów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuję, że w dniu 12.11.2018 r. zarówno Szpital oraz Przychodnia Specjalistyczna pracuje jak w dzień powszedni.

Zakończenie protestu pielęgniarek i położnych w SP ZOZ w Sanoku

Działając w imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sanoku, informuję, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26.10.2018 r., zawarte zostało porozumienie z Zarządem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SP ZOZ w Sanoku, kończące trwający od 2014 r. spór zbiorowy. W związku z powyższym, Szpital w Sanoku wznowi normalny tryb pracy, w tym realizację planowych przyjęć pacjentów, z dniem 27.10.2018r. Dyrektor SP ZOZ w Sanoku Henryk Przybycień

Dzień Ratownictwa Medycznego

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składam wszystkim osobom tworzącym i współpracującym z Państwowym Ratownictwem Medycznym oraz Bieszczadzkim Pogotowiem Ratunkowym – ratownikom medycznym, lekarzom, pielęgniarkom, kierowcom oraz osobom nie związanym bezpośrednio z ratowaniem życia – najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Dyrekcja SPZOZ w Sanoku

Nowy sprzęt endoskopowy w szpitalu z dotacji Wojewody Podkarpackiego

mini

W dniu 06.09.2018r. na Sali Edukacyjnej SPZOZ w Sanoku miało miejsce uroczyste przekazanie nowego wyposażenia Pracowni Endoskopii z udziałem Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart , Starosty Sanockiego Pana Romana Koniecznego, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Piotra Uruskiego , samorządowców oraz pracowników szpitala. Środki pieniężne trafiły do szpitala za sprawą Sanockiego Posła Piotra Uruskiego, który na przełomie roku złożył stosowna poprawę do budżetu państwa . W ramach przyznanej dotacji zakupiono…
Czytaj dalej