Aktualności

Ratownicy dzieciom

small

W ramach akcji ,,Ratownicy Dzieciom” w dniu 17.10.2016 r w Szkole Podstawowej w miejscowości Mokre ratownicy medyczni ze Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ zorganizowali pokaz i ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych. W akcji uczestniczyły dzieci od 6 – 10 lat. Ich zainteresowanie było bardzo duże, chętnie brały udział w ćwiczeniach i wykazały się już nabytą wiedzą wiedzą w zakresie udzielania pierwszej pomocy: bardzo ładnie wzywały karetkę,…
Czytaj dalej

18 października – Święto Patrona Pracowników Służby Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia z okazji rocznicy powstania WHO czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Natomiast polscy pracownicy służby zdrowia świętują również w liturgiczne święto św. Łukasza Ewangelisty, patrona lekarzy, które przypada na dzień 18 października. Święto patronalne Służby Zdrowia, które obchodzimy 18 października, w sposób niejako oczywisty kieruje naszą myśl ku lekarzom, co jest o tyle naturalne, że sam patron –…
Czytaj dalej

Dzień Ratownictwa Medycznego

swieto1

Święto polskiego ratownictwa medycznego, po raz pierwszy obchodzone 13 października 2006r. W Polsce pracuje około 13 tys. ratowników medycznych. W ciągu roku polskie karetki wyjeżdżają do różnych zdarzeń ponad trzy miliony razy, w tym sanockie około 7500 wyjazdów. W kraju działa ponad dwieście szpitalnych oddziałów ratunkowych, w których poszkodowanym udziela pomocy około półtora tysiąca zespołów ratownictwa medycznego. Współpracują z centrami urazowymi oraz jednostkami szpitali wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych…
Czytaj dalej

SPZOZ zatrudni do pracy w SOR – Lekarzy systemu (nabór ciągły)

WYMAGANIA tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w tej dziedzinie. Lekarzem systemu może być także lekarz posiadający doświadczenie w wymiarze 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza na szpitalnym oddziale ratunkowym, w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć w szpitalu. W takim przypadku lekarz ma obowiązek rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2018 r., w przeciwnym…
Czytaj dalej

SP ZOZ w Sanoku zatrudni lekarzy do pracy w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym

WYMAGANIA – tytuł zawodowy lekarza, – tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnie z profilem oddziału lub lekarz z I stopniem specjalizacji i doświadczeniem , DODATKOWE WYMAGANIA – nienaganna opinia z dotychczasowego miejsca pracy WYMAGANE DOKUMENTY – Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem – CV – dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska oraz dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu – oświadczenie o wyrażeniu zgody na…
Czytaj dalej