Aktualności

Dalsze remonty w szpitalu

mini

W czerwcu-sierpniu 2011 r. przeprowadzone zostały prace remontowe w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologii. Celem remontów było stworzenie czterech dodatkowych łazienek dla pacjentów. W ramach prac remontowych wykonano: nowe ściany wewnętrzne (2x), skuto stare płytki ścienne i podłogowe, zdemontowano starą sieć elektryczną i wodno-kanalizacyjną, wykonano wylewki; uzupełniono ubytki tynku, wymieniono dwa piony kanalizacyjne (3 kondygnacje), wykonano nowe podejścia wodne, zamontowano nowe kabiny prysznicowe,…
Czytaj dalej

Alokacja i otwarcie Oddziału Kardiologii w nowej lokalizacji

mini

Dnia 02.08.2011 r. Oddział Kardiologii został przeniesiony z budynku przy ul. Konarskiego 8 do głównego kompleksu szpitalnego przy ul. 800-lecia 26. Alokacja była możliwa dzięki realizacji projektu „Modernizacja SPZOZ w Sanoku – alokacja Oddziału Kardiologii – profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 5.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej. Oficjalnego otwarcia Oddziału Kardiologii dokonała Wojewoda Podkarpacki Małgorzata…
Czytaj dalej

Dar Kongresu Polonii Amerykańskiej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sanoku

mini

Dnia 03.08.2011 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy w Sanoku wzbogacił się o nowy respirator transportowy (model „Osiris 2” francuskiej firmy „Air Liquide”). Respirator jest urządzeniem umożliwiającym prowadzenie oddechu zastępczego u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową (osoby nieprzytomne, zatrute, po reanimacji, z ciężkimi urazami czaszkowo-mózgowymi, w stanie astmatycznym). Mobilny respirator pozwala na wykonywanie badań diagnostycznych u takich pacjentów (np. tomografii komputerowej), a także zapewnia możliwość ich bezpiecznego transportu i przekazywania do innych…
Czytaj dalej

Bezpłatna profilaktyczna akcja badań kobiet w ciąży

mini

W dniach 16-19.08.2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku we współpracy z Kliniką Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Kierownik: prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk) przeprowadzi bezpłatną profilaktyczną akcję zdrowotną wśród kobiet w ciąży. Region nasz jest terenem endemicznym w zakresie schorzeń tarczycy, a powodem tego jest lokalny niedobór jodu. W ramach akcji profilaktycznej u kobiet w ciąży wykonane będą następujące badania (nieodpłatnie): – USG tarczycy, – TSH, FT3, FT4, anty-TPO…
Czytaj dalej

Darowizna dr Adama Pałackiego dla Oddziału Kardiologii

mini

Dnia 06.07.2011 r. Oddział Kardiologii otrzymał szczególną darowiznę w postaci 26 obrazów. Darczyńcą jest dr Adam Pałacki (Fundacja Malarstwa Polskiego, Niepubliczne Liceum Plastyczne Talens z Leska). Pozyskane prace malarskie posłużą do ozdobienia oddziału kardiologii w nowej lokalizacji. Upiększając oddziały szpitalne pracami plastycznymi kierujemy się przeświadczeniem o wyjątkowości sztuki i jej pozytywnym wpływie na naszych pacjentów. W przypadku problemów zdrowotnych, w cierpieniu i lęku, każdego człowieka chorego – oprócz profesjonalnej opieki…
Czytaj dalej

Otwarcie Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień

Od 1.07.2011 r. SPZOZ w Sanoku uruchamia nowy rodzaj działalności medycznej: Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień. Dzięki wytrwałej kilkumiesięcznej pracy udało nam się utworzyć, zarejestrować i zakontraktować w NFZ nową placówkę (ODLU). Oddział mieści się w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego 10. Zajęcia z pacjentami mają formę psychoterapii indywidualnej i zajęć grupowych z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego oraz wszystkich najnowszych technik terapeutycznych (cykl leczenia trwa 8 tygodni, codziennie po 5 godzin). Ich…
Czytaj dalej

Darowizna Fundacji „POLSAT DZIECIOM” dla Oddział Noworodkowego

mini

W czerwcu 2011 r. Oddział Noworodkowy otrzymał nowy sprzęt medyczny: 1. dwie pompy infuzyjne (model „Medima S1”) 2. dwa kardiomonitory (model Emtel „FX 2000P”) Pompy infuzyjne są urządzeniami medycznymi służącymi do ciągłego dożylnego podawania leków. Dzięki nim substancje lecznicze mogą być precyzyjnie dawkowane – zależnie od masy ciała, rodzaju schorzenia i stanu klinicznego noworodka. W Oddziale Neonatologii pompy infuzyjne pozwalają na bezpieczne leczenie antybiotykami, podawanie glukozy, aminokwasów, lipidów i sedację….
Czytaj dalej

Nowe remonty w szpitalu

mini

Od marca do czerwca 2011 r. w szpitalu przeprowadzone zostały następujące prace remontowe: – Ocieplono elewację i wymieniono trzynaście okien w patio szpitala od strony zachodniej, – Wykonano nowe schody wejściowe (2x), podjazd dla osób niepełnosprawnych (1x) oraz stanowisko do rozładunku samochodów dostawczych przy aptece szpitalnej (1x), – Wyremontowano klatkę schodową przy poradniach specjalistycznych, – Zainstalowano klimatyzator na korytarzu przy poradniach specjalistycznych, – Zamontowano nowe tablice informacyjne dla pacjentów (3x),…
Czytaj dalej

Nowe stanowiska do pielęgnacji noworodków w Oddziale Neonatologii

mini

Dnia 2.06.2011 r. w Oddziale Neonatologii zainstalowane zostały dwa nowoczesne stanowiska do pielęgnacji noworodków firmy „Techmed”. Są to moduły meblowe połączone z urządzeniami medycznymi (tzw. nagrzewaczami noworodków). Mają ergonomiczną konstrukcję i wysokie walory użytkowe. Specjalne materiały użyte do ich wykonania zapobiegają rozprzestrzenianiu mikroorganizmów chorobotwórczych, co służy zachowaniu aseptyki szpitalnej. Nowe stanowiska do pielęgnacji umożliwiają bezpieczne skuteczne podejmowanie wszystkich czynności leczniczych (szczepienia ochronne, badanie neonatologiczne, pobieranie krwi do badań) i zabiegów…
Czytaj dalej