Aktualności

Odszedł od nas Kazimierz Węgrzyn, członek Rady Społecznej SPZOZ w Sanoku

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Kazimierza Węgrzyna wieloletniego członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Był wsparciem dla szpitala a na Jego trafne rady zawsze mogliśmy liczyć. Z wielką życzliwością i zrozumieniem odnosił się do problemów szpitala i z optymizmem patrzył na jego przyszłość. Składamy wyrazy współczucia rodzinie Dyrekcja SPZOZ w Sanoku.

Komunikat Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

komunikat

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: S-II.967.204.2020.ŁP z dnia 29.10.2020, SP ZOZ w Sanoku został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny, wyznaczony do leczenia pacjentów z pozytywnym wynikiem testu RT-PCR lub testu antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Mając powyższe na względzie, jak również biorąc pod uwagę konieczność zmian organizacyjnych wynikających z przekształcenia szpitala, w tym wprowadzenia ograniczeń i zakazów mających na celu ograniczenie…
Czytaj dalej

Komunikat

przych_mini

W związku z przekształceniem SPZOZ w Sanoku w Szpital Jednoimienny decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.10.2020 r. znak: S-II.967.165.2020.ŁP i dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną oraz mając na względzie dobro pacjentów aby zapewnić dostęp chorym do porad lekarzy specjalistów, ulega zmianie reorganizacja pracy poradni specjalistycznych znajdujących się w budynku Szpitala przy ul. 800-lecia 26, które zostają przeniesione do budynku Przychodni Specjalistycznej w Sanoku przy ul. Lipińskiego 10. Dotyczy to następujących…
Czytaj dalej

Informacja

Działając na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.10.2020 r. informujemy, iż Szpital SPZOZ w Sanoku z dniem dzisiejszym przyjmuje wyłącznie pacjentów z potwierdzonym zakażeniem…
Czytaj dalej

Komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku od dnia 09.10.2020 r. do odwołania wstrzymuje wszystkie planowe przyjęcia pacjentów do Szpitala SPZOZ w Sanoku.

Komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku wstrzymuje od dnia 07.10.2020 r. do odwołania przyjęcia pacjentów w Poradni Chirurgii Ogólnej oraz Poradni Urazowo – Ortopedycznej.

Komunikat

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że od dnia 07.10.2020 r. wznawia przyjęcia ostre na Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Jednocześnie informuje, że przyjęcia planowe na Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego są nadal wstrzymane do dnia 11.10.2020 r.

Komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku wstrzymuje od dnia 05.10.2020 r. do 07.10.2020 r. przyjęcia ostre i planowe na Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Wstrzymanie przyjęć do oddziałów zabiegowych

komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną – wykrycie pozytywnego przypadku COVID-19 u pracownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w Sanoku oraz koniecznością zastosowania kwarantanny dla części personelu, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku od dnia 2.10.2020 r. wstrzymuje przyjęcia pacjentów do oddziałów zabiegowych: Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Otolaryngologicznego oraz do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do odwołania. O odwołaniu powyższego stanu…
Czytaj dalej