Pełnomocnik ds. Pacjenta

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta

mgr Małgorzata Sawicka
Adres: ul. 800-lecia 26, III p (stary oddział położniczy)
tel. (013) 465 62 06 godz. 07.30 – 11.30
ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DS. PRAW PACJENTA TO PRZEDE WSZYSTKIM:
1) Czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w Szpitalu,
2) Przyjmowanie skarg, wniosków oraz pochwał od pacjentów i ich rodzin,
3) Wskazywanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta,
4) Rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wpływające pytania i skargi,
5) Analizowanie skarg i wniosków,
6) Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny,
7) Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji tego wymagających związanych z realizacją praw pacjenta,
8) Zapewnienie pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym dostępu do informacji prawnej i wskazanie trybu interwencji w przypadku naruszenia praw pacjenta,
9) Udzielenie pomocy w sporządzaniu i złożeniu skargi do Dyrektora Szpitala lub innej instytucji.