Pracownie

Audiometrii
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 391

Adres: Sanok, ul. Konarskiego 10
Telefon: 013 46 56 330

Bronchoskopii
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 240

Endoskopii
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 161

Spirometrii
Adres: Sanok, ul. Błonie 9
Telefon: 013 46 30 554

EKG
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 389

Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 259

Neurofizjologii
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 131

EEG
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 131

RTG
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 170

USG
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 172

Radiologii Zabiegowej
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 335

Tomografii Komputerowej
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 260 (rejestracja)
Telefon: 013 46 56 261 (gabinet lekarski)

Mammografii
Adres: Sanok, ul. Konarskiego 8
Telefon: 013 46 56 270

Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 174 i 013 46 56 274