Rejestracja ON-LINE

Aby skorzystać z rejestracji online należy zarejestrować się w Szpitalnym Portalu Informacyjnym
Rejestracja nowego pacjenta w SPI

Uzyskanie pełnego dostępu wymaga potwierdzenia poprawności przekazywanych informacji przez pracownika szpitala i otrzymania danych dostępowych: identyfikatora użytkownika i hasła. W tym celu należy zgłosić się do pracownika Rejestracji Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00.
Rejestracja online do Poradni Specjalistycznych SPZOZ w Sanoku

Instrukcja dla pacjentów Szpitalnego Portalu Informacyjnego