Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Ziemi Sanockiej

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Ziemi Sanockiej: