Administracja

Sekretariat
Telefon: 013 46 56 100
Fax: 013 46 56 200

Informacja
Telefon: 013 46 56 113

Rejestracja – dokumentacja chorych
Telefon: 013 46 56 268

Stanowisko ds. jakości opieki pielęgniarskiej
Telefon: 013 46 56 344

Dział Kontraktowania i Monitorowania Usług Medycznych
Telefon: 013 46 56 269
Telefon: 013 46 56 169
Telefon: 013 46 56 276

Dział Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej
Telefon: 013 46 56 168

Radca prawny
Telefon: 013 46 56 277

Dział Techniczno-Eksploatacyjny
Telefon: 013 46 56 179

Zakładowy inspektor BHP
Telefon: 013 46 56 278

Stanowisko ds. ppoż.
Telefon: 013 46 56 278

Inspektor ds. Obronności
Telefon: 013 46 56 278

Stanowisko ds. Zakażeń Szpitalnych
Telefon: 013 46 56 281

Dział Służby Pracowniczej
Telefon: 013 46 56 180
Telefon: 013 46 56 310

Dział Płac
Telefon: 013 46 56 283
Telefon: 013 46 56 184

Dział Finansowo-Księgowy
Telefon: 013 46 56 173
Telefon: 013 46 56 182
Telefon: 013 46 56 183

Dział Zamówień Publicznych
Telefon: 013 46 56 290
Fax: 013 46 56 290

Sekcja Żywienia
Telefon: 013 46 56 297
Telefon: 013 46 56 298
Telefon: 013 46 56 299

Dział Zaopatrzenia
Telefon: 013 46 56 295
Telefon: 013 46 56 296
Fax: 013 46 56 295

Główny specjalista ds. eksploatacji
Telefon: 013 46 56 185

Dział Techniczno-Gospodarczy
Telefon: 013 46 56 186

Magazyn
Telefon: 013 46 56 291

Związek zawodowy pracowników ochrony zdrowia, „Solidarność”
Telefon: 013 46 56 178

Sekcja transportu
Telefon: 013 46 56 189
Telefon: 013 46 56 294

Sekcja utrzymania czystości
Telefon: 013 46 56 285
Telefon: 013 46 56 287

Kotłownia, pralnia
Telefon: 013 46 56 187

Dział Organizacji
Telefon: 013 46 56 284

Dział Teleinformatyki
Telefon: 013 46 56 181

Warsztaty
Telefon: 013 46 56 286