Zakłady

Zakład Analityki
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 163 (kierownik)
Telefon: 013 46 56 263 (laboratorium)

Zakład Mikrobiologii
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 167 (kierownik)
Telefon: 013 46 56 267 (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 170 (pracownia RTG)
Telefon: 013 46 56 172 (pracownia USG)
Telefon: 013 46 56 335 (pracownia Radiologii Zabiegowej)
Telefon: 013 46 56 260 (pracownia TK – rejestracja)
Telefon: 013 46 56 261 (pracownia TK – gabinet lekarski)

Adres: Sanok, ul. Konarskiego 8
Telefon: 013 46 56 270 (pracownia RTG i Mammografii)

Zakład Rehabilitacji Leczniczej w tym Powiatowe Centrum Rehabilitacji Medycznej
Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 233 (pracownia fizjoterapii)

Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 393 (Powiatowe Centrum Rehabilitacji Medycznej – pracownia fizjoterapii)

Zakład Medycyny Pracy
Adres: Sanok, ul. Lipińskiego 10
Telefon: 013 46 56 389