Blok Operacyjny

Lokalizacja
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok

Telefony
Pielęgniarka Oddziałowa – 13 46 56 252
Dyżurka pielęgniarek – 13 46 56 152
Sekretariat – 13 46 56 323

Kierownik Bloku Operacyjnego: lek. Paweł Gorczyński – specjalista chirurgii ogólnej
Pielęgniarka Koordynująca: Anna Radwańska – licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Sekretarka: Dorota Wojewoda

Możliwości diagnostyczne i leczenie

Blok Operacyjny stanowi wydzieloną, zamkniętą komórkę organizacyjną szpitala. Dostępny jest tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie zabiegów operacyjnych. Usytuowanie Bloku Operacyjnego pozwala na szybką komunikację ze:
– Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
– Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
– Zakładem Diagnostyki Obrazowej
– Punktem Sterylizacji
– Zakładem Analityki
– Zakładem Mikrobiologii
– Pracownią Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Blok Operacyjnych jest utrzymywany w pełnej gotowości do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnych o każdej porze dnia i nocy z niezbędną, pełną obsadą. Planowane zabiegi operacyjne odbywają się według ustalonego harmonogramu. Operacje wykonywane są przez specjalistów poszczególnych oddziałów.