Oddział Kardiologiczny

Lokalizacja
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok

Telefony:
Ordynator – 13 46 56 311
Dyżurka lekarska – 13 46 56 221
Dyżurka pielęgniarska – 13 46 56 220
Pielęgniarka oddziałowa – 13 46 56 119
Sala Intensywnego Nadzoru – 13 46 56 120
Sekretariat – 13 46 56 121
Pacjenci oddział – 13 46 56 326

Adres e-mail: kardiologia@zozsanok.pl

Ordynator: lek. Małgorzata Trawińska – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Z-ca Ordynatora: lek. Wojciech Biernikiewicz – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Edyta Stach – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

Starszy Asystent: lek. Aneta Flis – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Starszy Asystent: lek. Aneta Dopart –  specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z kardiologii
Starszy Asystent: lek. Ewa Wicha – specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z kardiologii
Młodszy Asystent: lek. Barbara Słabik – w trakcie specjalizacji – rezydent
Młodszy Asystent: lek. Kamila Latoś-Harajda – w trakcie specjalizacji z kardiologii
Młodszy Asystent: lek. Kamila Wrótniak – w trakcie specjalizacji z kardiologii – rezydent
Młodszy Asystent: lek. Aleksandra Górecka – w trakcie specjalizacji z kardiologii
Młodszy Asystent: lek. Dominika Radwańska – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych – rezydent
Młodszy Asystent: lek. Tomasz Czarnota w trakcie specjalizacji z kardiologii
Młodszy Asystent: lek. Antoni Wileczek

Dietetyczka: Katarzyna Żmuda

Przyjęcia pilne:
całodobowo przez Szpitalny Oddział Ratunkowy
Przyjęcia planowe: Izba Przyjęć przy  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  tel. 13 46 56 137. Termin przyjęcia ustala się w Oddziale Kardiologicznym

Liczba łóżek w części zachowawczej oddziału: 26 (sale z własnymi węzłami sanitarnymi)
Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego: 13

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób sercowo-naczyniowych pacjentów przyjętych w trybie nagłym, jak również planowym. Zakres działalności oddziału obejmuje diagnostykę nieinwazyjną, leczenie chorób serca i naczyń w tym zapewnienie intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Zakres działalności medycznej obejmuje:
– Niezabiegowe leczenie ostrych zespołów wieńcowych jako pomost do inwazyjnej terapii,
– Niezabiegowe leczenie zaburzeń rytmu serca,
– Leczenie niewydolności serca,
– Leczenie nadciśnienia tętniczego,
– Leczenie wad zastawkowych,
– Leczenie choroby niedokrwiennej serca,
– Leczenie zatorowości płucnej,
– Leczenie infekcyjnego zapalenia serca
– Konsultowanie pacjentów z chorobami serca w innych oddziałach szpitala (w tym SOR)

W ramach oddziału zorganizowane są sale intensywnego nadzoru kardiologicznego (13 łóżek), z wyodrębnionym personelem i stałym monitoringiem, poprzez centralną stację monitorowania. Sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt do intensywnej terapii: pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, defibrylatory, respiratory, urządzenia do czasowej stymulacji serca, każde stanowisko wyposażone jest w pompy infuzyjne, kardiomonitory. Wszyscy pacjenci objęci są stałym monitorowaniem EKG i RR.

W strukturze Oddziału Kardiologii funkcjonują:

1) Pracownia EKG,  prób wysiłkowych, badań holterowskich (24 – godz. monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego krwi)
2) Pracownia ECHO i echokardiografii przezprzełykowej (w pracowni wykonuje się klasyczne badanie echokardiografii przezklatkowej (TTE), badanie echokardiografii przezprzełykowej (TEE)
W ramach oddziału wykonywane są też testy pochyleniowe – będące badaniem diagnostycznym omdleń wazowagalnych.

Oddział współpracuje z Podkarpackim Centrum Interwencji Sercowo – Naczyniowych  w Sanoku – GVM „Carint”, Kliniką Kardiochirurgii w Rzeszowie, Kliniką Kardiologii i Chorób Wewnętrznych WIM w Warszawie.

Informacje dla pacjenta:

– prosimy zabrać ze sobą karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji oraz wyniki (opisy, płyty DVD) badań dodatkowych: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG, opisy Hoter EKG, RR, próby wysiłkowej
– prosimy o zabranie wyniku oznaczenia grupy krwi (Krew Karta) – jeżeli państwo posiadają
– informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela ordynator oddziału lub lekarz prowadzący /dyżurny tylko i wyłącznie osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej
– odwiedziny w oddziale odbywają się w godz. od 11.00 do 14.00  i 17.00 – 19.00, do jednego pacjenta może przyjść maksymalnie 2 osoby
– odwiedziny w Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego odbywają się w godz. od 11.00 do 14.00  i 17.00 – 19.00, do jednego pacjenta może przyjść maksymalnie 1 osoba
– odwiedziny mogą być przerwane w sytuacji konieczności wykonania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, bądź innych wynikających z procesu leczenia niekoniecznie u pacjenta odwiedzanego ale również u innego pacjenta przebywającego na danej sali.
– nie zalecamy odwiedzin przez dzieci do lat 7

Do szpitala należy zabrać:

– piżamę, szlafrok, bieliznę osobistą, pantofle z antypoślizgową podeszwą
– przybory toaletowe: mydło, szczoteczkę do zębów, pastę do zębów, grzebień, ręcznik (szt.2), szampon, gąbkę do mycia, chusteczki higieniczne, przybory do golenia i in. środki higieniczne wg potrzeb

Ważna informacja dla pacjentów:
Bardzo prosimy o pozostawienie w domu rzeczy wartościowych (biżuteria, pieniądze,klucze do mieszkania/domu) lub przekazanie ich rodzinie przy przyjęciu bądź przekazanie ich do szpitalnego depozytu. Za rzeczy wartościowe nie oddane do depozytu, szpital nie odpowiada.