Oddział Dziecięcy

Lokalizacja
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok

Telefony
Ordynator – 13 46 56 235
Pokój Lekarski – 13 46 56 135
Pielęgniarka oddziałowa – 13 46 56 316
Dyżurka pielęgniarek – 13 46 56 236
Sekretariat – 13 46 56 106

Adres e-mail: pediatria@zozsanok.pl

Ordynator: lek. Przemysław Galej – specjalista pediatrii
Z-ca Ordynatora: lek. Tomasz Cieślik – specjalista pediatrii
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Monika Obuch

Starszy Asystent: lek. Władysław Galej – pediatra, specjalista chorób płuc
Starszy Asystent lek. Anna Frączek-Szczepkowska – specjalista pediatrii
Młodszy Asystent lek. Patrycja Florek – rezydent w trakcie specjalizacji
Młodszy Asystent lek. Joanna Kalinowska – rezydent w trakcie specjalizacji
Młodszy Asystent lek. Agnieszka Latoś-Kondyjowska – rezydent w trakcie specjalizacji

Oddział Pediatryczny posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z zakresu pediatrii.
W chwili obecnej posiadamy 5 miejsc specjalizacyjnych w systemie rezydentur.

Działalność Oddziału:
Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem:
– ostrych chorób układu oddechowego
– chorób układu nerwowego
– chorób układu krążenia
– chorób układu moczowego
– chorób układu pokarmowego w tym możliwość wykonania badań w kierunku celiakii
– zatruć przypadkowych i celowych
– innych ostrych stanów chorobowych wymagających diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych
Oddział ma dostęp do całodobowej diagnostyki laboratoryjnej funkcjonującej w naszym szpitalu, a także do badań RTG, USG, tomografii komputerowej (TK) , rezonansu magnetycznego (MRI), EEG, EKG, ECHO serca, Holter EKG, Holter ABPM.

Oddział posiada własną Pracownię Ultrasonografii Pediatrycznej umożliwiającą wykonanie badań w trybie pilnym jak i planowym.

W razie potrzeby dzieci w Oddziale konsultowane są przez lekarzy specjalistów z następujących dziedzin:
– neurologa dziecięcego
– pulmonologa dziecięcego
– okulistę
– laryngologa
– ortopedę

Zasady przyjęć do Oddziału:
Dzieci przyjmowane są ze skierowaniem od lekarza POZ, jak również ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci do 18 roku życia z zakresu pediatrii ogólnej w systemie leczenia całodobowego.
Do dyspozycji rodziców/opiekunów dziecka udostępniona jest w oddziale „Strefa Rodzica” gdzie przebywający z dzieckiem opiekunowie mogą spożywać posiłki i gorące napoje.
Aby umilić dzieciom czas pobytu w szpitalu została wyodrębniona dla nich bajeczna „Strefa Dziecka” gdzie do dyspozycji naszych małych pacjentów są gry, sprzęt audio wizualny, zabawki oraz „Mini Biblioteczka” gdzie można poczytać książki lub spotkać się z Panią, która przeniesie naszych małych pacjentów w świat bajek i baśni.

Informacje dla rodziców/opiekunów dziecka
1. Z chorym dzieckiem może przebywać całodobowo jedno z rodziców lub osoba przez nich upoważniona – pobyt rodzica z dzieckiem reguluje regulamin oddziału.
2. Lekarz prowadzący udziela informacji o stanie zdrowia dziecka rodzicom (przedstawicielom ustawowym lub prawnym) tylko i wyłącznie osobiście lub osobom przez w/w upoważnionym w dokumentacji medycznej. W sytuacjach nagłych informacji o aktualnym stanie zdrowia udziela lekarz dyżurny.
3. Personel pielęgniarski udziela informacji tylko i wyłącznie w zakresie działań pielęgnacyjnych.
4. Do szpitala należy zabrać:
– dokumentację z przebiegu dotychczasowego leczenia, wyniki badań TK, MRI, karty informacyjne z pobytu w szpitalu
– przybory toaletowe i bieliznę osobistą: szampon, mydło, ręczniki,  pantofle z podeszwą antypoślizgową, piżamy, bieliznę osobistą, środki higieny osobistej, chusteczki do pielęgnacji oraz inne w razie potrzeby.

Odwiedziny w oddziale:
– u każdego pacjenta może przebywać jednorazowo tylko jedna zdrowa osoba (upoważniona przez opiekuna)
– ze względów epidemiologicznych zabrania się odwiedzin przez dzieci do lat 7
– cisza nocna obowiązuje od godz. 21.00 do godz. 6.00 – w tych godzinach odwiedziny są zabronione
– każdorazowo odwiedziny mogą być przerwane w razie konieczności wykonania na danej sali niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych lub innych wynikających z procesu leczenia

Telefon do Mamy
Dzięki akcji organizowanej przez Telekomunikację Polską S.A. „Telefon do Mamy” Oddział wyposażony jest w dostępny dla dzieci automat telefoniczny. Korzystając z bezpłatnych kart telefonicznych dzieci pozbawione bezpośredniego kontaktu z bliskimi mogą bez ograniczeń dzwonić ze szpitala do domu.

Ważna informacja dla rodziców/opiekunów
Bardzo prosimy o zabezpieczenie rzeczy wartościowych, które zostały przyniesione dziecku do oddziału tj. laptop, telefon, gry itp. – szpital za rzeczy wartościowe nie pozostawione w depozycie szpitalnym nie odpowiada.
Rodzice mogą korzystać z płatnych posiłków w stołówce szpitalnej. Opłata za łóżko i wyżywienie Określona jest Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ w Sanoku. Szczegółowych informacji udziela Pielęgniarka Oddziałowa.