Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Lokalizacja
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok

Telefony
Ordynator – 13 46 56 126
Gabinet lekarski – 13 46 56 226
Pielęgniarka oddziałowa – 013 46 56 127
Dyżurka pielęgniarek – 13 46 56 128
Pacjenci – 13 46 56 228

Adres e-mail: ortopedia@zozsanok.pl

Ordynator oddziału: lek. Robert Kobiela – specjalista ortopedii i traumatologii
Zastępca ordynatora: lek. Zbigniew Tuchowski – specjalista ortopedii i traumatologii
Pielęgniarka Oddziałowa: Beata Glazer – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Starszy asystent: lek. Jarosław Błachno – specjalista ortopedii i traumatologii
Starszy asystent: lek. Zdzisław Pietruszka – chirurg, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Starszy asystent: lek. Marek Wojnarowski – specjalista ortopedii i traumatologii
Asystent: lek. Jan Tomczewski – chirurg

Liczba personelu pielęgniarskiego – 12

Przyjęcia pilne: całodobowo przez  Szpitalny Oddział Ratunkowy
Przyjęcia planowe: Izba Przyjęć przy SOR  tel. 13 46 56 137 lub 138

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

Oddział świadczy usługi w zakresie:
– leczenia urazów kości i stawów (złamania, zwichnięcia, skręcenia)
– leczenia urazów mięśni, ścięgien i więzadeł
– operacji rekonstrukcji więzadeł
– wszczepiania sztucznych stawów biodra (endoprotezoplastyka)
– artroskopii stawów.

Oddział wyposażony jest w:
– artroskop operacyjny
– instrumentarium operacyjne dla specjalistycznych zabiegów ortopedycznych
– tor wizyjny RTG (aparat RTG z ramieniem C)
– EKG
– kardiomonitory, pompy infuzyjne, defibrylator
– sprzęt rehabilitacyjny.

Do planowych zabiegów można umówić się na termin osobiście ze skierowaniem w oddziale (pokój lekarski).
Niezbędne dokumenty przy przyjęciu do szpitala:
– skierowanie do szpitala, jeżeli przyjęcie jest planowe
– dowód osobisty
– wszystkie niezbędne wyniki badań, zdjęcia radiologiczne (klisze RTG, tomografie komputerowe, rezonans magnetyczny na płytach CD, DVD)
– poprzednie szpitalne karty informacyjne, konsultację internistyczną z adnotacją o braku przeciwwskazań do planowanego zabiegu
– wykaz ostatnio zażywanych leków,
– zaświadczenie o  szczepieniu przeciwko żółtaczce – WZW B

Do szpitala należy zabrać:
– piżamę, szlafrok, pantofle z antypoślizgową podeszwą
– przybory toaletowe: mydło, szczoteczkę do zębów, pastę do zębów, grzebień, ręcznik, szampon, gąbkę do mycia, chusteczki higieniczne, przybory do golenia i in. środki higieniczne wg potrzeb
– bieliznę osobistą
Zasady pobytu pacjenta w oddziale ustalone są w regulaminie wewnętrznym dostępnym w oddziale.

Zasady odwiedzin w oddziale:
– w związku z rozkładem czasu pracy w oddziale zaleca się odwiedziny w godzinach od 14:00 do 17:00
– u jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej, niż dwie osoby jednocześnie
– na sali pooperacyjnej odwiedziny odbywają się tylko za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego
– inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób wymaga zgody lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego
– każdorazowo odwiedziny mogą zostać przerwane w związku z koniecznością wykonania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych lub innych wynikających z procesu leczenia
– nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 7 roku życia.

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta:
– Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz kierujący oddziałem lub lekarz prowadzący tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez pacjenta w dokumentacji medycznej
– Ze względu na ochronę danych osobowych i tajemnicę lekarską nie udziela się informacji przez telefon
– Informacji w zakresie pielęgnacji pacjenta  udziela pielęgniarka oddziałowa lub dyżurna osobie upoważnionej w dokumentacji.

Wypis z oddziału:
– Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w dyżurce lekarskiej w dni robocze od 12:00 do 14:00 lub w sekretariacie oddziału
– Chorym pracującym na ich prośbę wystawia się zaświadczenie o pobycie w szpitalu – oddział nie wysyła w/w zawiadomienia do zakładu pracy
– Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy. Konieczność wystawienia niezbędnych zaświadczeń o np., zwolnienia z zajęć szkolnych, opiekun dziecka zgłasza lekarzowi najpóźniej w dniu wypisu ze szpitala
– Ciągłość leczenia poszpitalnego zapewnia Poradnia Urazowo – Ortopedyczna mieszcząca się na parterze kompleksu szpitalnego przy ul. 800-lecia 26.

Ważna informacja dla pacjentów:
Bardzo prosimy o pozostawienie w domu rzeczy wartościowych (biżuteria, pieniądze,klucze do mieszkania/domu) lub przekazanie ich rodzinie przy przyjęciu bądź przekazanie ich do szpitalnego depozytu. Za rzeczy wartościowe nie oddane do depozytu, szpital nie odpowiada.