Stacja Pogotowia Ratunkowego

Stacja Pogotowia Ratunkowego

Z dniem 1 sierpnia 2018r. przedmiotowa jednostka organizacyjna SPZOZ w Sanoku została przekazana do Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku wraz z cesją kontraktu w zakresie ratownictwa medycznego.

Lokalizacja
ul. Jezierskiego 21
38-500 Sanok

Telefony
13 46 56 312
13 46 56 243
Adres e-mail: sekretariat@bieszczadzkiepogotowie.pl
P.O. Dyrektora Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego:
mgr Beata Pieszczoch – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe dysponuje 5 zespołami:

1) Zespół Wyjazdowy „P 4”, (Podstawowy) Sanok ul. 800-lecia 26
2) Zespół Wyjazdowy „P 1”, (Podstawowy) Sanok ul. Witosa 60
3) Zespół Wyjazdowy „P 2”, (Podstawowy) Sanok ul. 800-lecia 26
4) Zespół Wyjazdowy „P 3”, (Podstawowy) Tarnawa Górna 80
5) Zespół Wyjazdowy „P 5”, (Podstawowy) Komańcza 161

W ramach Ratownictwa Medycznego funkcjonuje Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna zlokalizowana przy ul. Stanisława Witkiewicza 3 – koordynująca zespołami ratownictwa medycznego z czterech powiatów: sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego.

Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego w razie nagłego zagrożenia zdrowotnego zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu:

999 lub 112

– każde zgłoszenie na nr 112 jest odbierane i rejestrowanie w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie (CPR) następnie przekazywane do Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Sanoku
– każde zgłoszenie na nr 999 jest odbierane i rejestrowane w Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Sanoku

Kiedy wzywamy zespół ratownictwa medycznego ?
– w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia
– w innych przypadkach należy kontaktować się z lekarzem rodzinnym, a w dni wolne od pracy, niedziele i święta z ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nr tel. 13 46 49 315

WAŻNE: Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego do przypadków nie zagrażających życiu lub zdrowiu powoduje wydłużenie czasu oczekiwania osób będących w stanie zagrożenia życia.

Wzywając zespół ratownictwa medycznego, podaj dyspozytorowi:
– informację o miejscu zdarzenia,
– podaj swoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy
– informację o rodzaju zdarzenia (wypadek, zachorowanie lub inne), liczbie osób wymagającej pomocy,
– podaj powiat i miejscowość z której dzwonisz, ponieważ dyspozytor medyczny dysponuje zespołami ratownictwa medycznego z terenu czterech powiatów (bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i brzozowskiego),
– dane osoby/osób – w miarę możliwości : imię i nazwisko, płeć, wiek
– opisz miejsce zdarzenia, umożliwiając szybkie dotarcie zespołu ratownictwa medycznego,
– nie kończ sam rozmowy, to dyspozytor kończy rozmowę, po uzyskaniu wszystkich potrzebnych informacji,
– odpowiadaj na pytania dyspozytora medycznego dokładnie i spokojnie, bo tylko od Ciebie dyspozytor może uzyskać informację czy na miejsce zdarzenia wysłać też inne służby, np: straż pożarną, policję,

Gdzie trafia chory ?
– zespół ratownictwa medycznego transportuje osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), izby przyjęć lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora medycznego,
– w przypadkach, gdy stan pacjenta tego wymaga lub gdy tak zadecyduje kierownik zespołu ratownictwa medycznego, pacjent może być przewieziony bezpośrednio do szpitala gdzie znajduje się centrum urazowe.

POSTĘPOWANIE ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI
DYSPOZYTORA MEDYCZNEGO
PRZYSPIESZY POMOC DLA POSZKODOWANEGO