Oficjalne otwarcie nowego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji.

baner eunia

30 marca 2019 roku.

Historyczna data dla Mieszkańców Powiatu Sanockiego i Sanockiego Szpitala,

W dniu 30 marca 2019 roku dokonano oficjalnego otwarcia nowego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji.

Jak ważna jest to inwestycja dla naszego bieszczadzkiego regionu świadczy obecność przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich i lokalnych.

Biało-czerwoną wstęgę wspólnie przecinali :
V-ce Minister Zdrowia – Maciej Miłkowski, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Maria Kurowska, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Stanisław Kruczek, Poseł na Sejm RP – Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP – Piotr Babinetz, Poseł Ziemi Sanockiej na Sejm RP – Piotr Uruski, Przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Jolanta Tomczyk-Fila, Starosta Sanocki – Stanisław Chęć, Przedstawiciel Konsorcjum Spółek (JTB, Elektromontaż, GEO-EKO) – Jakub Trybus oraz Dyrektor SPZOZ w Sanoku – Henryk Przybycień.

Poświecenia nowo otwartego bloku operacyjnego dokonał kapelan szpitalny ks. Jan Wosiewicz.

Następnie zaproszonych gości oprowadził po bloku lek. med. Paweł Gorczyński, szczegółowo przedstawiając możliwości oddanych do użytku pięciu sal operacyjnych (ogólnej, naczyniowej, ortopedycznej, urologicznej i laryngologicznej) i ich wyposażenia.

Inwestycja była realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SPZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizacja – nr RPPK.06.02.01-18-0019/17”

Całkowita wartość projektu wynosi: 22.342.669.52 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: 9.994.156,23 zł
Wkład własny SPZOZ w Sanoku wynosi: 10.925.069,29 zł
Dotacja Powiatu Sanockiego 1.423.444,00 zł

Wartość robót budowlanych – 17.976.526,84 zł
Wartość wyposażenia – 3.922.397,20 zł
Wartość innych (promocja , dokumentacja tech., inspektorzy) – 443.745,48 zł