Wstrzymanie przyjęć – Oddział Kardiologiczny, Wewnętrzny

Informujemy iż z dniem 8.03.2019 wstrzymuje się do odwołania przyjęcia planowe na Oddziale Kardiologicznym oraz Oddziale Wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego w Sanoku – z uwagi na brak wolnych łóżek. Przyjmowanie pacjentów w stanach zagrażających życiu i zdrowiu do ww. oddziałów pozostaje bez zmian.