Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania Prezesowi Zarządu Fundacji PBS pomagam Wojciechowi Teleżyńskiemu oraz Członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej za pomoc finansową w zakupie wózka wielofunkcyjnego do sali intensywnego nadzoru (Sali R) w Oddziale Dziecięcym Szpitala Specjalistycznego w Sanoku.
Posiadanie tego sprzętu medycznego jest niezbędne do sprawnego prowadzenia resuscytacji oddechowo – krążeniowej oraz udzielania pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia na terenie oddziału. Szacunkowy koszt tego wyposażenia to blisko 5000 złotych.

pediatria-wozek

Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność za okazaną bezinteresowną pomoc!

Oddział Dziecięcy SPZOZ w Sanoku