SPZOZ w Sanoku jest w trakcie wdrażania standardów jakości w celu uzyskania certyfikatu akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

akr1

SPZOZ w Sanoku jest w trakcie wdrażania standardów jakości w celu uzyskania certyfikatu akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Z przyjemnością informujemy, że od 28 czerwca 2017 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku uczestniczy w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, którego realizatorem jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie. Przewidywany termin uzyskania akredytacji to połowa roku 2019. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akredytacja to usystematyzowany proces zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia prowadzony w oparciu o powszechnie znane oraz opublikowane standardy. Akredytacja oznacza przyjmowanie nowych modeli postaw i zachowań, wymusza konieczność zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń oraz tradycyjnych rozwiązań. Zmiany wymagają wysiłku ze strony wszystkich pracowników szpitala, a dostosowanie szpitala do wymogów standardów akredytacyjnych wymaga współdziałania i pracy zespołowej. Najważniejszym beneficjentem akredytacji są pacjenci, ponieważ to bezpieczeństwo pacjenta staje się priorytetem działań i wysiłków podejmowanych przez szpital. Akredytacja daje pacjentom bezpieczeństwo opieki, zwiększa szanse na skuteczność leczenia, wpływa pozytywnie na respektowanie praw i oczekiwań pacjentów. Ta dewiza idealnie wpisuje się w misję naszej placówki „Zdrowie pacjenta najwyższym prawem”

Akredytacja to także korzyść dla personelu szpitala. Poprzez uporządkowanie, usystematyzowanie wielu elementów pracy, poprawia organizację pracy oraz daje większe poczucie bezpieczeństwa podczas wykonywania codziennych zadań. Dla szpitala to sposób na umacnianie wiarygodności i zmianę wizerunku. Uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego zobowiązuje do ciągłego doskonalenia, dbania o wysoką jakość bezpieczeństwo opieki. Akredytacja jest wielkim wyzwaniem, ale to dobrowolny proces, w którym szpital dąży do potwierdzenia wysokiej jakości i bezpieczeństwa opieki, a uzyskanie certyfikatu w roku 2019, będzie tego najlepszym potwierdzeniem.

akr2