24.12.2018 r. jest dniem wolnym od pracy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, iż 24.12.2018 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 12.11.2018 r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ/ZARZ/NK/193/2018, jednocześnie informuję iż 31.12.2018 r. Administracja jest czynna do godz. 12.00.

Podstawa prawna: § 40 ust.3 lit. b Regulaminu Pracy