Nowy sprzęt endoskopowy w szpitalu z dotacji Wojewody Podkarpackiego

W dniu 06.09.2018r. na Sali Edukacyjnej SPZOZ w Sanoku miało miejsce uroczyste przekazanie nowego wyposażenia Pracowni Endoskopii z udziałem Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart , Starosty Sanockiego Pana Romana Koniecznego, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Piotra Uruskiego , samorządowców oraz pracowników szpitala.
Środki pieniężne trafiły do szpitala za sprawą Sanockiego Posła Piotra Uruskiego, który na przełomie roku złożył stosowna poprawę do budżetu państwa .
W ramach przyznanej dotacji zakupiono 4 wideogastroskopy HD, 3 wideokolonoskopy HD, 2 tory wizyjne HD, 2 myjki do endoskopów, diatermię oraz specjalną szafę do przechowywania tego sprzętu, która gwarantuje utrzymywanie go w sterylnych warunkach. Szafa monitoruje też jego używanie.
Zakup endoskopów realizowany był w ramach zadania: „Zakup sprzętu endoskopowego dla SP ZOZ w Sanoku”. Wniosek złożył powiat we współpracy ze szpitalem. Natomiast wniosek o jego sfinansowanie z budżetu państwa w Warszawie skierował poseł Piotr Uruski. Tę inicjatywę poparł także poseł Piotr Babinetz.
Z budżetu państwa poprzez wojewodę podkarpackiego przekazano do Sanoka prawie 800 tys. zł, przy czym wkład własny wyniósł 199,7 tys. zł, a całość zadania kosztowała 998,9 tys. zł.
W Sanoku rocznie wykonuje się około 2 tysięcy badań endoskopowych. Dziennie jest to około 15 zabiegów.
Przyznana dotacja przez Wojewodę Podkarpackiego w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.