Posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ w Sanoku

W dniu 18.12.2017r. o godz. 12 : 30 w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku (sala edukacyjna) przy ul. 800-lecia 26 odbędzie się zamknięte posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Sanoku w przypadku braku quorum dniu 18 grudnia 2017r. o godzinie 12.30 wyznaczony jest II terminu posiedzenia w tym samym dniu o godzinie 13.00.