Podziękowania dla PZU S.A.

SPZOZ w Sanoku dzięki przekazaniu środków prewencyjnych PZU.S.A. dokonał zakupu dla oddziałów szpitalnych SPZOZ w Sanoku 18 szt. materacy przeciwodleżynowych (dynamicznych), z pompą 2 filtrami i 1 pokrowcem.

Całkowita wartość działania to 31.986,58 zł (w tym środki prewencyjne PZU 15 tys. zł)

Ze względu na fakt, że odleżyny wpływają na zwiększenie wskaźników śmiertelności oraz duże nakłady finansowe na ich leczenie, niezbędne jest stosowanie wszelkich możliwych udogodnień i sprzętów zapobiegających powstaniu odleżyn, a w przypadku już powstałych zminimalizowanie czasu trwania leczenia rany.

Najbardziej użytecznym sprzętem przeciwodleżynowym są dynamiczne materace przeciwodleżynowe. Działanie ich polega na tym, że w komory materaca naprzemiennie pompowane jest powietrze za pomocą specjalnej pompy. Zmiennie napełniane sekcje powodują zmniejszenie ucisku, co zwiększa ukrwienie tych części, które w danej chwili nie stykają się z materacem.
Odleżyna to rana przewlekła powstała na skutek uszkodzenia skóry i tkanek pod nią istniejących, która może sięgać nawet do kości. Spowodowana jest przez ucisk, siły ścinające, tarcie i/lub ich kombinację. Jest zazwyczaj powikłaniem różnych chorób ogólnoustrojowych, z którymi wiąże się unieruchomienie pacjenta przez dłuższy czas. Powstałe odleżyny są trudno gojącymi się ranami, które przysparzają choremu dodatkowych cierpień oraz prowadzą do poważnych powikłań.