Zasady ruchu pojazdów w obrębie szpitala

SPZOZ w Sanoku jako zarządca dróg wewnętrznych mając na względzie zapewnienie przejezdności szlaków komunikacyjnych przy budynku głównym szpitala dla straży pożarnej (na wypadek pożaru), wprowadził odpowiednie oznakowanie dróg wjazdowych oraz ustawił odpowiednie oznakowanie zakazujące w niebezpiecznych miejscach na parkowanie znak „zakaz zatrzymywania”, oraz zakazujące ruchu „zakaz ruchu”. O tym, że wjeżdżamy na drogę wewnętrzną informuje znak „Droga wewnętrzna”.

Na drodze wewnętrznej Kierowca musi:
– stosować się do zasad określonych przez zarządcę drogi,
– stosować się do znaków i sygnałów drogowych ustawionych przez zarządcę drogi.

Kierowcy nie wolno:
– prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu,
– stwarzać zagrożenia.