Informacja

Informujemy, że 10 listopada 2017r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto 11 listopada 2017r.,
przypadające w sobotę.

Podstawa prawna:
Zarządzeniem Nr SP ZOZ/Zarz/NK/2016/ Dyrektora SP ZOZ w Sanoku z dn. 08.12.2016r. w sprawie obowiązujących norm i rozkładów czasu pracy w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2017r.