Wielki sukces SPZOZ w Sanoku. Jako jedna z 5 podkarpackich lecznic została zakwalifikowana do III najwyższej kategorii sieci szpitali.

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił (27 czerwca) listę placówek zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali. SPZOZ w Sanoku trafił do najwyższej, trzeciej kategorii szpitali.

Ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwia także zarządzanie szpitalem.

Rozwiązania zawarte w ustawie gwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitala, którego funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia mieszkańcom Powiatu Sanockiego opieki zdrowotnej. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 93% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ jest gwarancją, że Fundusz zawrze z nim umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

Warunkiem kwalifikacji do poziomu szpitali III stopnia było m.in. posiadanie od co najmniej 2015 r. kontraktu w zakresie leczenia szpitalnego oraz udzielanie od co najmniej 2015 r. świadczeń zakontraktowanych przez NFZ w ramach: szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć; profilu anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci. Szpital musiał wykazać również udzielanie świadczeń w ramach co mniej ośmiu profili spośród określonych dla I, II i III stopnia łącznie, w tym co najmniej trzech profili III stopnia. Profilami systemu zabezpieczenia sanockiego szpitala zostały: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, choroby płuc, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, neurologia, kardiologia, otolaryngologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, pediatria, szpitalny oddział ratunkowy i urologia.

Do trzeciego poziomu referencyjności zaliczono tylko pięć placówek z województwa podkarpackiego. Oprócz sanockiego szpitala są to: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu oraz American Heart of Poland w Rzeszowie.

http://siecszpitali.mz.gov.pl/nfz/Podkarpacki_OW.pdf