Ogólnopolski System Wspomagania Dowodzenia (SWD PRM) w Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej (SDM PRM) w Sanoku

O dnia 26.06.2017 obowiązuje na terenie działania Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej (powiaty : sanocki, brzozowski, bieszczadzki i leski) ogólnopolski System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).
Jest to system teleinformatyczny, który umożliwia:
• przyjęcie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach z numerów alarmowych (112, 999);
• dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego (ZRM);
• rejestrowanie zdarzeń medycznych;
• lokalizację poszczególnych zdarzeń, miejsc pobytu ZRM i ich statusów na mapie, która stanowi zintegrowany z systemem moduł (Uniwersalny Moduł Mapowy).
Jednolity dla całego kraju SWD PRM ma zapewnić realizację zadań przez:
• dyspozytorów medycznych,
• członków zespołów ratownictwa medycznego,
• lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego,
• uprawnionych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.
Utrzymanie oraz obsługę SWD PRM na terenie kraju zapewnia minister właściwy do spraw administracji publicznej. Na terenie województwa za utrzymanie systemu odpowiedzialny jest wojewoda.
SWD PRM pozwala:
• monitorować oraz zarządzać siłami i środkami Państwowego Ratownictwa Medycznego;
• zarządzać zgłoszeniami i zdarzeniami;
• tworzyć kompletną dokumentację medyczną.