SPZOZ w Sanoku zatrudni lekarzy

Lekarza chirurga do pracy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym.

Lekarza neurologa do pracy w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym.

Lekarza chorób zakaźnych do pracy w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym.