Ratownicy dzieciom

W ramach akcji ,,Ratownicy Dzieciom” w dniu 17.10.2016 r w Szkole Podstawowej w miejscowości Mokre ratownicy medyczni ze Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ zorganizowali pokaz i ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych.

W akcji uczestniczyły dzieci od 6 – 10 lat. Ich zainteresowanie było bardzo duże, chętnie brały udział w ćwiczeniach i wykazały się już nabytą wiedzą wiedzą w zakresie udzielania pierwszej pomocy: bardzo ładnie wzywały karetkę, potrafiły ocenić stan pacjenta i przekazać tą wiadomość do dyspozytora. Największym zainteresowaniem cieszyła się karetka a w szczególności sygnały dźwiękowe i świetlne jak również sprzęt służący do ratowania życia i zdrowia. Dzieci są bardzo wiernymi i wdzięcznymi słuchaczami. Nasi ratownicy chętnie wyjeżdżają na tego typu pokazy.