Dzień Ratownictwa Medycznego

Święto polskiego ratownictwa medycznego, po raz pierwszy obchodzone 13 października 2006r.

swieto2

W Polsce pracuje około 13 tys. ratowników medycznych. W ciągu roku polskie karetki wyjeżdżają do różnych zdarzeń ponad trzy miliony razy, w tym sanockie około 7500 wyjazdów.

W kraju działa ponad dwieście szpitalnych oddziałów ratunkowych, w których poszkodowanym udziela pomocy około półtora tysiąca zespołów ratownictwa medycznego. Współpracują z centrami urazowymi oraz jednostkami szpitali wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.

Z okazji Dnia Ratownika serdeczne życzenia składa

Dyrekcja SPZOZ w Sanoku