„Ziemia Sanocka dla Szpitala” 24 – 25.04.2010r. Fotoreportaż: