Komunikat

SP ZOZ w Sanoku funkcjonuje jako szpital monoprofilowy, tj. wszystkie zabezpieczane łóżka na oddziałach szpitalnych przeznaczone zostały do leczenia pacjentów z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – na podstawie ostatniej decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.03.2021 r. znak: S-II.967.1.45.2021.ŁP, SP ZOZ w Sanoku został zobowiązany do zabezpieczenia 217 łóżek dla pacjentów z COVID-19, w tym 20 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Aktualnie (29.03.2021 r. ok. godz. 08:00) w SP ZOZ w Sanoku hospitalizowanych jest 225 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, w tym wobec 27 pacjentów prowadzona jest respiratoroterapia oraz 191 tlenoterapia (łącznie 218 jest na tlenie).