Wznowienia pracy Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym, Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Oddziału Wewnętrznego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, iż mając na względzie Decyzję Wojewody Podkarpackiego znak: S-II.967.1.5.2021.ŁP z dnia 12.01.2021 r. oraz pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia znak: WSOZ-KS.425.2068.2020 z dnia 15.12.2020 r. z dniem 14.01.2021 r. od godziny 12.00 wznawia się przyjęcia ostre pacjentów na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Oddział Wewnętrzny.

Jednocześnie informuje, że Odział Wewnętrzny będzie przyjmował wyłącznie pacjentów niezakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Planowane przyjęcia na Oddziały są wstrzymane do odwołania.